دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۴۰۲ / 11 December, 2023
مجله ویستا

آسیبهای اینترنتی


آسیبهای اینترنتی
خوشبختانه هر روز شاهد آن هستمیم كه در كشور ما بر تعداد كاربران اینترنت افزوده شده و این پیشرفت جدید قرن بیست و یكم می رود كه جای خود را در جمع ایرانیان باز كند . همیشه كنار مزایا و محاسن هر پیشرفت بروز و جدیدی دغدغه های هم همراه بوده كه بیشتر از عدم آشنایی با استفاده صحیح فرد ازآن پیشرفت نوین نشات می گرفته ایت . اینترنت هم از این مسئله به دور نیست ! زیرا اگر چه باظهور اینترنت خدمات بی شائبه ای به مردم سراسر دنیا ارائه شده اما این دغدغه و نگرانی هم بوده كه با حضور سایت های مبتذل در اینترنت بسیاری از كاربران اینترنت به هرزه نگاری دراینترنت اعتیاد پیدا می كنند . مقاله ای كه ارائه شده یك تحقیق به عمل آمده از معتادین به سكس می باشد و امیدواریم كه با مطالعه این مقاله كاربران اینترنت كه بیشتر آنها را جوانان تشكیل میدهند از عوا قب این نوع اعتیاد به اینترنت مطلع شوند . ریشه های اینترنت به تحقیقی به نام آریانت كه توسط كمیته تحقیقاتی دپارتمان دفاع آمریكا حمایت می شد باز می گردد . ایده اصلی ساختن شبكه شبكه چنان آسیبی افراد این كشور وارد نمود كه شاید جبران آن امكان پذیر نباشد .
چكیده :
یكی از رهایی یافتگان از چنگال اعتیاد به اینترنت معتقد است كه در حال حاضر ، اینترنت به واسطه داشتن سه ویژگی ، مهم ترین منبع اشاعه هرزنگاری است . این سه مشخصه عبارتند از قابلیت دسترسی آسان كاربران به آن ، استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن ، نا شناس ماندن مصرف كنندگان آن . وی درادامه می گوید ، این امكان وجود دارد كه كودكان به واسطه دیدن مطالب و تصاویر مستهجن ، رفتار منحط از خود بروز دهنند و یا اینكه توسط مفسدان اینترنتی مورد اغفال واقع شوند . وی معتقد است كه در مورد بزرگسالان نیز هر زه نگاری اینترنتی می تواند منجر به بروز رفتارهای نامعقول و یا گاهی اعتیاد جنسی شود .
مطالاعت متعدد صورت گرفته ، حاكی از استفاده روز افزون از سایت های اینترنتی مختص به سكس می باشد . در سال ۱۹۹۸ ، دكتر الكوپر از طرق معالجه صدها كاربر متصل به طور همزمان ، پی برد كه ۱۵ درصد از آنان به یكی از پنج سایت اینترنتی برتر در زمینه سكس متصل بودند . مطالعه ای كه بدنبال آن در سال ۱۹۹۹ صورت پذیرفت ، نشان داد كه ۳۱ درصد از كاربران متصل در یك زمان به سایت های اتصال داشتند كه مختص به سكس بود .
تازه ترین مطالعه دراین زمینه ، كه زیر نظر مؤسسه بازپروری معتادان به سكن لوس آنجلس صورت گرفته است ، حاكی ازآن است كه هر هفته ۲۵ میلیون نفر آمریكا یی به سایت های اینترنتی منحط متص می شوند و نیز ای كه ، اصولاً ۶۰ درصد از بازدید كنندگان هر گونه سایت اینترنتی ، به دنبال مطالب هستند چنین بر اورد می شود كه تاسال ۲۰۰۰۱، ۹۵ میلیون نفر آمریكایی به اینترنت دسترسی داشته باشند .
شیوع استفاده از هرزه نگاری اینترنتی
در سال ۲۰۰۰ محله " بی ارادگی و اعتیاد جنسی " در یكی از نسخه های خود به نقل از نویسندگان متعددی اظهار داشت كه اتصال به سایت های اینترنتی مختص به سكس ، محدود به كاربران خانگی نشده بلكه یكی از معضلات جدی در محیط های كاری ، به شمار می رود طی تحقیقات صورت گرفته در مورد ۵۰۰ شركت پیشرو و موفق ، روشن شد كه كارمندان مرد ، ۶۳ درصد از زمان مصرف شده خود در پشت كامپیوتر را از سایت های مختص به سكس استفاده می كنند .

عموماً تمامی پ‍ژوهشگران براین عقیده اند كه سایت های اینترنتی مختص به سكس، صنعتی است كه به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است . هر هفته ، صدها نفر به استفاده كنندگان از این گونه سایت های اینترنتی افزوده می شوند ، در مورد تمامی موتورهای جست و جو ، شما می توانید با وارد نمود ن كلماتی كه در ارتباط صرفاً اندكی با مبحث سكس دارد به هزاران سایت اینترنتی مختص به سكس دست یابند .
اگر چه نتوانسته اند تا حدودی سایت های مختص به سكس در كودكان را محدود نموده و دسترسی به آنها را تحت كنترل در آورند ، لكن اغلب این نوع هرزه نگاری ها ، در حال حاضر از طریق بولتن های خبری و با گروههای خبری اینترنتی در قالب " فایلهای صوتی " قاتچاق می شود كه كاربران به طرف مختلف می توانند آن را مخفی نگه دارند . این گروه های خبری شامل گروه های از كاربران است كه دو به دو به هم متصل شده اند واز تصاویری بهره می گیرند كه در قالب یك رقم ، به طرف مختلف قابل انتقال به هر یك از طرفین است.شاید چندان نیاز به ذكر نباشد كه تصاویری نیز از طریق پست های الكترونیك مبادله می شود .این چنین تصاویری اكثراً عبارتند از : تصویر كودكان عریان ، تصویر حالات جنسی كودكان ، تصویر رفتار جنسی كودكان ، احیاناً تصاویری باور نكردنی در مورد تجاور جنسی به كودكان ، اسارت جنسی و آمیزش جنسی بزرگسالان با كودكان .
اشكال متعددانحطاط
در مورد نامعقول موجود دراینترنت متخصص و كارشناسان ، نظرات متفاوتی دارند برخی از نتخصصین بر این عقیده اند كه چنین مطالبی آموزند ه بوده و موجب كاهش برخی قیود مضر می شود ، به عبارتی دیگر ، راه گریز و سوپاپ اطمینانی است كه در جامعه فعلی نایاب است . هر چند در این میان ، تعداد معدودی ازایشان اشكال خاصی از هرزه نگاری ، من جمله موارد فوق الذكر را عموماً مخرب و خطرناك میدانند .
تخریب اجتماعی رفتار جمسی كودكان نیز می بایست شدیداً مورد توجه قرار گیرد ، هیچ كدام از والدین ومربیان ، كمترین تردیدی ندارند كه فرزندشان بیشتر از آنها به كامپیوتر می پردازند . حتی ممكن است كه یك كودك پنج ساله نیز این مهارت را داشته باشد كه به هر گونه سایت اینترنت دست یابد ، بر همین اساس ، برخی از متخصصین بر این عقیده اند كه متوسط سنی كودكان كه برای نخستین با یك صحمه هرزه نگاری را مشاهده می كنند، از سن ۱۱ سالگی كاهش یافته است .
"استینو كاواناخ " متخصص در زمینه بهداشت روان ، در كتاب خود تحت عنوان " دراین فضای اینترنت از فرزندتان مراقب به عمل آورید . می نویسید : " مطالب متعددی ثابت می كند كه مشاهده مطالب هرزه نگاری می تواند كودك را به انجام اعمال جنسی علیه سایر كودكان وادارد ... بدیهی است كه مشاهده ی رفتار منحط جنسی در اینترنت ، می تواند منجر به انحراف جنسی كودك شو د كه به نوبه خود ، سلیقه های جنسی وی راشكل می دهد و در سنین بزرگسالان وی نیز نمود خواهد داشت در قالب اصطلاحات كامپیوتری میتوان گفت كه مغز كودك به لحاظ ساختاری عصبی می تواند برای اشكال مختلف جهت گیری های جنسی برنامه ریزی شود ، در حالی كه معز نمی تواند سلولهای مغزی جدیدی را به وجود بیاورد، لكن دائماً در حال واسطه های مبانی است . دكتر " جان مانی از دانشگاه " جونزها پكنیز " برای نخستین با ر در سال ۱۹۸۶ در كتاب خود تحت عنوان " طرح های دوستی " این نظریه را تشریح نمود كه در زمینه مسائل جنسی ، مغز انسان عمدتاً در همان دوران طفولیت ، جهت گیریهای اساسی را پیدا می كند ، همچنین ایشان بر این عقیده اند كه اغلب انحرافات جنسی در هر فالبی كه صورت بگیرد ، ریشه در تجربیات دوران طفولیت دارد .
از این گذشته ، صرفاً تماشای تصاویر مربوط به انحرافات جنسی می تواند تأثیرات شدیدی را بر روی كودك داشته باشد . می بایست بر این نكته نیز تأكید داشت كه این صرفاً هرزه نگاری وقیحانه نیست كه چنین تآثیراتی را به دنبال دارد بلكه بسیاری از روان شناسان ، من جمله دكتر " جودیت رایزمن " بر این عقیده اند كه اشكال به اصطلاح " متعادل تر " از قبیل تصاویر موجود در مجلات روزمره ، نیز می تواند تا به این اندازه مخرب و خطرناك باشد .اعتیاد به هرزنگاری اینترنتی
در حبطه علوم درمانی درمورد نظریه بی ارادگی واعتیاد جنسی ، اختلاف نظر خود دارد هیچ تردیدی نیست كه اكثریت قریب به اتفاق كاربران اینترنتی ، به هرزه نگاری های موجود در آن اعتیاد پیدا نكرده اند ، لكن برای واضبح و مبرهن است كه تعداد زیادی از آنها اعتیاد پیدا كرده اند . برخی از محققین نیز بر این عقیده اند كه تعدادی از معتادان یه سكس ، صرفاً به دلیل وجود اینترنت ، به مشكلات جنسی آلوده شده اند كه در صورت نبود اینترنت این اتفاق نمی افتاد .
یكی از موارد منااقشه در مبحث درمانی مربوط به موضوع " آیا سیكس می تواند یك اعتیاد باشد یا خبر ؟ پیرامون مفهوم " تحمل " شیمیایی است . در حیطه علوم درمانی ، بسیاری بر این عقیده اند كه ماده با فعالیتی اعتیاد آور است كه لزوماً یك تحمل شیمیایی را در فرد معتاد ایجاد می نماید . به عنوان مثال ، افراد دائم الخمر می دانند كه در طول دوره ی اعتیادشان ، جهت دریافت یك تأثیر معین ازمصرف الكل می بایست روز به روز الكل بیشتری را مصرف كنند .
تحقیقات جدید صورت گرفته من جمله تحقیقات دكتر " هاروی میلكمن" ودكتر "استارت ساندروبزن " نشان داده است كه فعالیت و خیال پردازی سكسی به دلیل این كه تولید موادشیمیایی حاصل از فعل وانفعالات مغز را به دنبال دارد ، می تواند تحمل مغز را در برابر سكس بالا ببرد در حال حاضر منبع یك هرزه نگاری ، به لحاظ نسبت فراگیری و شیوع ، اینترنت است . در گذشته فقط مردان به سایت های هرزه نگاری مراجهع می كردند ، اما متأسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم كه شمار زنانی كه معتاد به انواع هرزه نگاری ، مخصوصاً اینترنت هستنتد ، روز به روز در حال افزایش است . پیامدهای هرزه نگاری اینترنتی می تواند فوق العاده مصیبت بار باشد ، تمامی آنانی كه در زمینه اعتیاد به سكس كار می كنند ، به افزایش قابل توجه شمار معتادان به هرزه نگاری اینترنتی در سال گذشته اذعان دارند .
به طور نمونه ، مواردی را شاهد هستیم كه افرادی به دلیل اعتیاد به سكس اینترنتی ، كار فرصت شغلی ، یا زندگی زناشوئی خود را به مخاطره انداخته اند . هرزه نگاری اینترنتی تحت عنوان اعتیاد ، می تواند تشدید یابد .
غارتگران اتاق محاوره :
می بایست از خطر محاورات اینترنتی آگاه باشیم . می دانیم که غرتگران می توانند به صورت مخفی به طرق گوناگون گفت گوی اینترنتی (چت) حضور یابند .از سوی دیگر مفسدان اینترنتی هم چنین می تواند مبادرت به ارسال تصاویر منحط به بچه ها یعنی همان قربانیان احتمالی خود بنمایند این روش یکی از طرف موسوم اغفال بچه ها در طول سال های متمادی بوده است .
همه ما تا کنون به فرزندانمان تذکر داده ایم که نمی بایست با غریبه ها هم صحبت شوند ، اما در این زمینه نیز اینترنت مانع از تصمیم گیریهای صحیح می شود . چندین موردی که کودکان و نوجوانان از طریق اتاق های گفت و گو جذب فعالیتهای منحط شدند ، می بایست زنگ خطری باشد که مخاطرات این اتاق ها را به ما هشدار دهد .
علاوه بر این ، بزرگسالان نیز گرفتار مشکلات اتاق های گفت و گو می باشند . هرزه نگاری زنده و اتاق های گفت و گو ، خوشایند کسانی است که منزوی و تنها و کسل هستند . آنجا که آسیب های عصبی – شیمیایی و نیز احساسی مطرح هستند ، می تواند اعتیاد را به دنبال داشته باشد .
منحصر به فرد بودن اینترنت
یکی از دلایلی که موجب شده اینترنت تا به این حد خطر ناک باشد ، منحصر به فرد بودن آن است . دکتر الویر نخستین کسی بود که مفهوم موتور (AAA) را برای اینترنت به کار برد . او بر این عقیده است که منحصر به فرد بودن اینترنت به این دلیل است که اینترنت می تواند در دسترس همگان قرار داشته باشد (Accessible) ، همگان توانایی پرداخت بهای آن را دارند امروزه اشکالی از هرزه نگاری وجود دارد و در دسترس است که پنج سال گذشته حتی در کثیف ترین اماکن نیز پیدا نمی شد . هر ساله شاهد آن هستیم که بر حجم مطالبی این چنین که به سهولت در دسترس همگان قراردارد ، افزوده می شود .
بسیاری از مؤسسات که در مبنی پلیس است ، در زمینه استفاده از کامپیوتر در مدارس و کتابخانه های عمومی ، با این اشکال مواجه هستند که هرزه نگاری به سهولت قابل دسترسی است ، اخیراً حتی رأی دهندگان شهرهای شدیداً سنتی ، من جمله شهر هلند و میشیگان نیز در مورد نصب سیستم های نظارتی بر روی کامپیوتر های کتابخانه ای عمومی مخالفت کردند .
هرزه نگاری اینترنتی به گونه ای است که همگان به نوعی استطاعت مالی پرداخت بهای آن رادارند . می دانیم که بسیارب از افرادی که بهای چیزی را می پردازند و آن را به صورت دست اول خریداری می کنند ، می توانند به صورت رایگان آن را به دیگران منتقب نمایند . نیز می دانیم که بسیاری از سایت های مختصر به سکس ، به صورت رایگان تصاویری جهت وسوسه کردن ارائه می دهند تا شخص اغفال شده ، جهت مشاهده مطالب مفصل تر ، مجبور به استفاده از کارت اعتباری خود شود .
چنین وسوسه انگیزی های رایگانی ، زمینه ساز اعتیاد یکی از مراجعین به اینترنت شده بود . تا جایی که وی در ماه فوریه ،۰۰۰/۸۵ دلار در این زمینه خرج کرده بود . البته در صورتی که افرادی به دلایل مالی مجبور شوند استفاده خود از مطالب هرزه نگاری را محدود کنندو یا لااقل اشکال گران آن را مورد استفاده قرار ندهند ، با این وجود ، باز هم مطالب رایگان به آن میزان هست که ایشان را کفایت نماید . اکثریت قریب به اتفاق مراجعینی که به هرزه نگاری اینترنتی اعتیاد دارند ، پولی را در عرض بهای آن پرداخت نمی کنند .
روان شناسان متعددی ، من جمله دکتر " مارک شوارتز " مدیر مؤسسه جانسون و رؤسا ، بر این عقیده اند که این خصیصه اینترنت که کاربران آن می توانند ناشناس باقی بمانند ، بسیاری از افراد را آسیب پذیر نموده است . وی می گوید : مواردی وجود دارد که شخصی سابقاً چنین بی اراده در گیر فعالیتهای منحط جنسی نمی شده است ، چرا که لازمه ی آن ، رفت و آمد وی به اماکن " خطر ناک " و پر مخاطره بوده است ، اما در حال حاضر در خانه " امن " خود و به صورت گمنام ، در گیر این مسایل است .
مضون سخن وی این است که روز به روز افراد بیشتری و به اشکال شنیع تری در گیر این گونه ُانحرافات جنسی می شوند . سابقاً معمول بود که افراد " نرمال " تنفر داشتند از این که در مکان هایی حاضر شوند که در آنجا انحرافات جنسی صورت می گرفت ، اکنون از قبیل کاباره های m&s اما امروزه از طرق هرزه نگاری زنده محاورات اینترنتی ، وارد شدن در این فعالیتها بسیار راحت تر و بی درد سر تر صورت می پذیرد .
برخورد اتفاق
آنان که تلاش داشته اند از حقوق آزادی بیان برای هرزه نگاری دفاع کنند ، دیری است که ادعا می کنند ، همگی مختارند در مورد تماشای هرزه نگاری ها تصمیم بگیرند . در حالی که در حیطه اینترنت ، این هرزه نگاری است که می تواند در جست وجوی شما باشد و نیز این که همگی ما مطلع هستیم که گاهی ناخواسته و نطلبیده پست هایی به صورت الکترونیک برای ما ارسال می شود که سایت های اینترنتی مختص به سکس با تبلیغ می کند ، نکته واحدی در اینجا لازم به ذکر است ، بزرگ ترین خطر احتمالی برای کسانی که به دنبال به کار گیری این شبکه گسترده ی جهانی در راستای اهتداف سازند ه و سودمند هستند ، آن است که آنها به طور اتفاقی در معرض سایت های مختص به سکس واقع خواهند شد .
رابرت فریمن – لنگو یکی از محققین و رفتار شناسان جنسی مشهور ، اخیراً با استفاده از adl بزرگ ترین خدمات دهند ه مستقیم در حیطه اینترنت ، تحقیقی را انجام داده است . وی کلمات " کنترل و نظارت والدین " را در این موتور جست و جو وارد می کند . اسامی ۵۰۸/۱۲ سایت اینترنتی که شامل سایت های متعدد و گسترده ای در زمینه های صرفاً جنسی است ، در نتیجه ای این جست و جو به دست می آید . آیا با این وجود ، جای تردید با قی خواهد ماند که اگر شما به دنبال مطالب به خصوص باشید ، باز هم احتمالاً آنها به طور اتفاقی به سراغ شما خواهند آمد ؟ هر چند این سوال را نیز باید پرسید که آیا برخی از این موارد ، فی الواقع اتفاق است یا تعمدی ؟ طبق ارزیابی ها ، ۸۵ در صد تولید هرزه نگاری در آمریکا ، با مدیریت مجرمان سازمان یا فته صورت می گیرد . آیا نمی باست به خود بیاییم ؟ آن چه مسلم است این که ، این اقلیت معدود در فرهنگ ما ، در راستای "عرضه " تولیدات خود تا چه میزان می تواند تهاجمی عمل کند
منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان


همچنین مشاهده کنید

روزنامه دنیای اقتصادسایت نامه نیوزروزنامه شهروندسایت پارسینه پلاسروزنامه ایرانسایت چیدانهروزنامه تعادلسایت جمارانسایت عصرایرانسایت الف