چهارشنبه, ۱۵ آذر, ۱۴۰۲ / 6 December, 2023
مجله ویستا

مجدالدین/محیی‌الدین ، ابوالفتح اسعد میهنی


جنسیت: مرد
نام پدر: ابی نصر بن فضل قرشی عمری
تولد و وفات: ( ... - ۵۲۷/۵۲۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه شافعی و مدرس
شیخ شافعیه در عصر خود و در فقه و خلاف متقدّم و متبحر بود. نسبت او به میهنه ، از قرای خاوران مابین سرخس و ابیورد می‌رسد ، اما ذهبی میهنه را قریه‌ای در نزدیک طوس می‌داند. در مرو فقه آموخت و از ابوالمظفر سمعانی موفق هروی فقه و از ابوعبدالله فاوی اصول را فرا گرفت. سپس به غزنه رفت و در آنجا شهرت یافت و بزرگان بسیاری در محضرش تلمذ کردند تا جائی که ابواسحاق غزی شاعر او را مدح نمود. وی سپس از آنجا به بغداد رفت و چندین سال در مدرسهٔ نظامیهٔ بغداد تدریس کرد. اما به گفتهٔ ذهبی او پس از شش سال تدریس عزل و چهار سال بعد دو مرتبه عهده‌دار تدریس نظامیهٔ بغداد شد و شاگردانی تربیت نمود. او در سفر آخر خویش که به صورت پیکی از جانب سلطان محمود سلجوقی به سوی سلطان سنجر به مرو می‌رفت ، در همدان درگذشت. ابوسعد سمعانی وی را ستوده است. سبکی در "طبقات الشافعیه" او را اسعد بن محمد بن ابی نصر خوانده است. از آثارش: "التعلیقیه" ، در اختلاف آرای فقهی علما؛ "الطریقهٔ فی الخلاف و الجدل".
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت آفتاب نیوزسایت انصاف نیوزسایت چیدانهخبرگزاری فارسسایت مشرقخبرگزاری ایلناسایت اصلاحات نیوزسایت جهان صنعت نیوزخبرگزاری ایرناسایت اعتماد آنلاین