پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

ویژگیهای گوشت قرمز


ویژگیهای گوشت قرمز
۱) از نظر ظاهری گوشت قرمز باید دارای مشخصات زیر باشد :
ـ رنگ گوشت باید رنگ طبیعی گوشت دام باشد و رنگ روشن طبیعی آن نباید تیره شده باشد تعییر رنگ قرمز به سبز ، قهوه ای و خاكستری و ایجاد یك لایه نزج و چسبناك علائم فساد گوشت است
ـ سطح خارجی باید بدون رطوبت باشد
ـ هیچگونه بوی غیرطبیعی مثل بوی ترشیدگی یا متعفن نباید حس گردد.
ـ گوشت باید سفت و قوام خاص خود را داشته باشد و نباید نرم نزج باشد .
ـ گوشت باید كاملا تمیز و عاری از خون مردگی ، ضربه . بیماری و ذرات خارجی قابل رویت باشد
ـ گوشت نباید خشك و حالت و چروكیده داشته باشد .
ـ چربی باید سفت و سفید یا متمایل به سفید و بدون هیچگونه بوی بدی باشد .
۲) گوشت قرمز منجمد علاوه بر خصوصیات بالا باید :
ـ فاقد آثار سوختگی ناشی از انجماد باشد .
ـ در داخل بسته بندی گوشت نباید خونابه یا آب منجمد شده وجود داشته باشد.
ـ هموطنان عزیز ضمن دقت در موارد ذكر شده از خرید گوشت فاقد مهر دامپزشكی پرهیز نموده و تخلفات احتمالی را به ادارات كل دامپزشكی استانها و شبكه های دامپزشكی شهرستان مبدا ء اطلاع دهند .
منبع : طعام اسرار