چهارشنبه, ۱۲ بهمن, ۱۴۰۱ / 1 February, 2023
مجله ویستا


هانیبال الخاص


هانیبال الخاص
● تحصیلات
▪ لیسانس هنرهای تجسمی از انستیتوی هنر شیکاگو- ایلی نوی ۱۹۵۶
▪ فوق لیسانس هنرهای تجسمی از انستیتوی هنر شیکاگو- ایلی نوی ۱۹۵۸
● سوابق شغلی:
▪ تاسیس گالری گیلگمش – اولین گالری هنر مدرن در تهران ۱۹۵۹
▪ معلم هنرستان عالی پسران ۶۳-۱۹۵۹
▪ پروفسور دپارتمان هنرهایتجسمی كالج مونتسلو، آلتون – ایلی نوی ۶۹-۱۹۶۴
▪ رییس قسمت هنرهایتجسمی كالج مونتسلو، آلتون – ایلی نوی ۶۹-۱۹۶۸
▪ نقد هنری در روزنامه كیهان – تهران ۷۵-۱۹۷۳
▪ استاد دانشگاه تهران – دانشكده هنرهای زیبا ۸۰-۱۹۶۹
▪ تدریس خصوصی هنر و مكتب شناسی هنر در تهران و دانشگاه برکلی
▪ و دانشگاه یوسی ال ای – كالیفرنیا ۸۲-۱۹۸۰
▪ استاد هنرهایتجسمی در دانشگاه آزاد اسلامی – تهران حال ۱۹۹۲
▪ نقد هنری در روزنامه همشهری و غیره حال ۱۹۹۴
● فعالیت های هنری
▪ انجمن ایران و آمریكا ۱۹۵۹
▪ گالری رضا عباسی – تهران – ایران ۱۹۶۰
▪ گالری گیلمش – تهران ۶۲-۱۹۶۱
▪ گالری ژازه – تهران ۱۹۶۲
▪ كالج وبستر ، سنت لوییس – میسوری ۱۹۶۳
▪ دوستانی از خاورمیانه . واشنگتن دیسی ۱۹۶۴
▪ گالری سیحون – تهران ۱۹۷۰
▪ گالری هنر تهران – تهران ۷۲-۱۹۷۱
▪ گالری قندریز – تهران ۱۹۷۳
▪ گالری شیخ – تهران۷۵-۱۹۷۴
▪ گالری شیخ – طراحی و نقاشی در حضور تماشاچیان ۷۵-۱۹۷۴
▪ انجمن آشوریهای تهران ۱۹۷۹
▪ نمایشگاههای خصوصی (۴) تهران – ایران ۸۵-۱۹۸۰
▪ نمایشگاه خصوصی قرن بیستم – ۱۵ قطعه تابلو ۲۹×۳ متر تاریخ قوم آشور – تهران ۱۹۸۵
▪ انجمن آشوریهای آمریكا – بركلی – كالیفرنیا ۱۹۸۶
▪ گالری حوریان – اوكلند – كالیفرنیا ۱۹۸۷
▪ گالری حوریان – سانفرانسیسكو – كالیفرنیا ۱۹۸۸
▪ كتابخانه آشور بانیپال – شیكاگو – ایلی نوی ۱۹۹۰
▪ دانشگاه لایولا – شیكاگو – ایلی نوی ۱۹۹۱
▪ گالری سیحون – تهران ۱۹۹۲
▪ گالری افرند – تهران ۱۹۹۳
▪ گالری افرند – تهران ۱۹۹۴
▪ نمایش خصوصی ۱۰۰ عدد آبرنگ تقدیم به حقوق زنان ۱۹۹۵
▪ كالج پامونا – لوس آنجلس – كالیفرنیا ۱۹۹۶
▪ زیگوراتهای عشق – سن حوزه – كالیفرنیا ۱۹۹۶
▪ انجمن آشوریها لوس آنجلس (بزرگداشت ۵۰ سال نقاشی ) لوس آنجلس ۱۹۹۶
▪ موزه آزادی تهران – نگاهی به ۵۰ سال نقاشی ۱۹۹۷
▪ نماشگاه در كلوب ادبی بیت ناهرین – ملبورن – استرالیا ۱۹۹۸
▪ نمایشگاه در كلوب ادبی گیلگمش – سیدنی – استرالیا ۱۹۹۸
▪ ۵۰ سال نقاشی – گالری بامداد – تهران ۱۹۹۹
▪ گالری الهه (۵۰ نقاشی از نیما پدر شعر نو ایران ) ۱۹۹۹
▪ نمایشگاه در موزه جانیك ، اینچت – هلند ۲۰۰۰
▪ نمایشگاه در كالج ولكس هاشكول – آلمان ۲۰۰۰
▪ سخنرانی در مورد هنر – دانشگاه كلن – آلمان ۲۰۰۰
▪ نمایشگاه در هانوور – آلمان ۲۰۰۰
▪ نمایشگاه در ویزبادن – آلمان ۲۰۰۰
▪ زیگوراتهای عشق (مجموعه) ۲۰۰۰
▪ تقدیم به پدر شعر معاصر ایران (نیما) شعر ۲۰۰۱
▪ نمایشگاه فروغ (شاعر) درگالری الهه ۲۰۰۲
▪ نمایشگاه شاملو (شاعر) در گالری الهه ۲۰۰۲
▪ نمایشگاه مجسمه تقدیم به منطق الطیر عطار – گالری الهه ۲۰۰۳
▪ مصور كردن ترجمه غزلیات حافظ ۲۰۰۴
● نمایشگاه گروهی
▪ خانه ووكس – تهران – ایران ۱۹۴۸
▪ انستیتوی هنر شیكاگو – با شاگردان ۵۸-۱۹۵۳
▪ نمایشگاه سالانه شیكاگو – شیكاگو – ایلی نوی ۱۹۵۸
▪ شركت در بینال تهران ۱۹۶۲&۱۹۶۰
▪ نمایش سالانه كالج مانتاسلو – آلتون – ایلی نوی ۶۸-۱۹۶۴
▪ دانشگاه تهران ۱۹۷۹
▪ حسینیه ارشاد – تهران ۱۹۷۹
▪ موزه هنرهای معاصر ۱۹۸۰
▪ گالری افرند با نیلوفر قادری نژاد – تهران ۱۹۹۳
▪ بینال موزه هنرهای معاصر – تهران ۱۹۹۵
▪ گالری آریا – تهران ۱۹۹۶
▪ گالری افرند با شاگردان – تهران ۱۹۹۸
▪ گالری الهه با شاگردان – تهران ۱۹۹۹
● سوابق شغلی:
▪ داور بی ینال نقاشی موزه هنرهای معاصر ۱۹۹۷
▪ داور بی ینال طراحی موزه هنرهای معاصر ۱۹۹۹
● تالیفات – ترجمه
▪ ۱۰ داستان كوتاه (منتشر شده در روزنامه ها و مجلات)
▪ یك سری پنج جلدی برای مدارس تكنیكی ایران شامل طراحی، نقاشی، تاریخ هنر و مجسمه سازی
▪ نوار اشعار انتخاب شده از نیما یوشیج
▪ اشعار قومی (به زبان آشوری)
▪ ترجمه بیوگرافی دیوید آلفارو سیكروس (نقاش مكزیكی)
▪ ۱۰۰ شعر از كارل سندبرگ
▪ ۱۲۰غزل از حافظ (۱۹۸۳-۱۹۹۶) شامل انتخابی از غزلیات بصورت نوار (ترجمه از فارسی به آشوری)
▪ ترجمه های اشعار فارسی با همكاری برایان برگلاند به زبان انگلیسی تصویرسازی بیش از ۲۰ روی جلد برای مجموعه های منتشر شده.
منبع : پایگاه خبری هنر ایران


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری فارسسایت مجله شبکهسایت انصاف نیوزخبرگزاری ایرناسایت فرادیدسایت ساعدنیوزسایت آفتاب نیوزسایت برترینهاروزنامه توسعه ایرانیسایت انتخاب