دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

آهنگ یزدی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۰۲۵ قمری
محل تولد: ایران - یزد - یزد
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در یزد متولد شد و در همان شهر تحصیل کمال کرد و به هندوستان رفت و در آن دیار روزگار گذرانید. وی از معاصران تقی اوحدی و شاعری توانا بود. از او است:
گر دست دهد دولت دیدار ای دل
دیدار پری رخی وفادار ای دل
تا حشر دگر دامنش از دست من
زنهار ای دل هزار زنهار ای دل
منبع : مطالب ارسالی