یکشنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸ / 18 August, 2019
مجله ویستا

چرا آمریکا به تکامل باور ندارد


چرا آمریکا به تکامل باور ندارد
انسان ها، همان طور كه می شناسیم شان، از گونه های ابتدایی تر جانوران پیدایش یافته اند: درست است یا نادرست این پرسش ساده آمریكا را چند بخش می كند، با نسبت رو به رشدی كه فكر می كنند ما از نیایی انسان نما پدید نیامده ایم. تحقیقی در ۳۲ كشور اروپایی به همراه آمریكا و ژاپن نشان داد تنها در تركیه كمتر از آمریكا تكامل را به عنوان یك واقعیت پذیرفته اند.
به گفته «جان میلر» از دانشگاه میشیگان و سرپرست گروه تحقیق، بنیادگرایی مذهبی، سیاست های آموزشی علمی در انكار تكامل در آمریكا اثرگذارند. «آمریكا تنها كشوری است كه در آن تدریس تكامل سیاسی شده است.»
گزارش «میلر» برداشتی هولناك برای پیروان نظریه تكاملی است. حتی اگر آمریكایی های میانسال طی این ۲۰ سالی كه از شروع تحقیق «میلر» گذشته آموزش بیشتری را از سر گذرانده باشند، درصد افرادی كه ایده تكامل را می پذیرند از ۴۵ درصد در سال ۱۹۸۵ به ۴۰ درصد در ۲۰۰۵ رسیده است. این به رغم پیشرفت های گسترده ژنتیك، از جمله توالی ژنتیكی است كه نشان می دهد ژنوم انسان با شمپانزه ها و موش ها اشتراك زیادی دارد. «به نظر می رسد در راه درستی قرار نگرفته ایم.»
بنابه یافته «اوژنه اسكات» از «مركز ملی آموزش علمی» در اوكلند، درصد بزرگسالانی كه آشكارا تكامل را رد كرده اند از ۴۸ به ۳۹ درصد كاهش یافته است. در این میان آمریكایی هایی كه دریاره تكامل مردد بودند از ۷ درصد در سال ۸۵ به ۲۱ درصد در سال گذشته افزایش یافت. اسكات می گوید: «این گروهی است كه می توان به آنها دست یافت.»
مخالف اصلی تكامل بنیادگرایی مسیحی است كه در آمریكا شایع تر از اروپا است. درحالی كه كاتولیك ها، پروتستان های اروپایی و جریان اصلی معروف به پروتستان های آمریكا روایت انجیلی آفرینش را به عنوان یك استعاره فرض می گیرند، بنیادگرایان انجیل را به طور تحت اللفظی تعبیر می كنند و باور دارند زمین و انسان ها تنها ۶ هزار سال پیش آفریده شده اند.
طعنه آمیز اینكه جدایی بین دولت و كلیسا كه در قانون اساسی آمریكا تصویب شده منجر به این كشمكش شده است. در مدارس كاتولیك می توان تكامل و نسخه صریح انجیلی درباره پیدایش انسان را تدریس كرد. دادگاهی كه تدریس خلقت باوری را در مدارس عمومی ممنوع می كند، منظورش آن است كه مردم تنها باید تكامل بخوانند كه همین بنیادگرایان را خشمگین می كند و درگیری های محلی بر سر تكامل شكل می گیرد. این درگیری ها به این خاطر رخ می دهند كه آمریكا برنامه آموزشی سراسری به شكل رایج در كشورهای اروپایی ندارد. با این حال اجرای طرح No Child Left Behind هیچ كودكی از قلم نیفتد بوش، استانداردهایی برای تدریس علمی ایجاد می كند و درگیری های مربوط به چگونگی آن اكنون در سطح دولت گسترش یافته است.
به گمان «میلر» ژنتیك باید بیشتر در برنامه درسی گنجانده شود تا ایده تكامل را تقویت كند. بزرگسالان آمریكایی دور از دسترس ترند، نزدیك به دو سوم آنها مخالف آن هستند كه بیش از نیمی از ژن های ما با شمپانزه ها مشترك است. واكنش این مردم چیست اگر بدانند ۹۹ درصد ژن های انسان و شمپانزه مشترك است
جف هچ
ترجمه: الهیار امیری
منبع : روزنامه شرق
همچنین مشاهده کنید


 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
سایت الفسایت ارانیکوخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت 55 آنلاین