سه شنبه, ۱ فروردین, ۱۴۰۲ / 21 March, 2023
مجله ویستا


بررسی نیازهای دانشجویان از سیستم مدیریت ارتباط با دانشجویان(SRMS) مورد مطالعه: دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران


بررسی نیازهای دانشجویان از سیستم مدیریت ارتباط با دانشجویان(SRMS) مورد مطالعه: دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران
مدیریت ارتباط با مشتریان به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان سازمان ها ظهور کرده است و فناوری اطلاعات به عنوان توانمندساز استقرار این سیستم در سازمان ها ایفای نقش می کند. دانشجویان مهم ترین ذینفع دانشگاه ها و دانشکده ها به شمار می روند؛ بنابراین استفاده از مدیریت روابط با دانشجویان از الزامات اساسی نظام آموزش عالی و دانشگاه ها است. استفاده از این سیستم در درجه ی اول مستلزم شناخت نیازهای دانشجویان است. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از مدل چرخه ی عمر روابط با دانشجویان و مدل یان چاستان، نیازهای دانشجویان از یک سیستم SRM شناسایی شود. مطالعه ی انجام شده نشان می دهد که نیازهای دانشجویان را در مرحله ی دوم چرخه ی عمر روابط آنان می توان به سه دسته ی اصلی نیازهای اطلاعاتی، مبادله ای و ارتباطی تقسیم کرد.
علی اکبر فرهنگی
روح الله نوری
محمدرحیم اسفیدانی
منبع : پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی


همچنین مشاهده کنید

سایت دیجیاتوسایت زومیتسایت دیدارنیوزسایت نامه نیوزسایت چیدانهسایت نورنیوزسایت اعتماد آنلاینسایت لنداسپاسایت اصلاحات نیوزسایت بیتوته