جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۱۲ نوامبر سال ۱۹۶۳ ــ فرهنگ مدنی


۱۲ نوامبر سال ۱۹۶۳  ــ فرهنگ مدنی
۱۲ نوامبر سال ۱۹۶۳ کتاب «سیویک کالچر ــ فرهنگ مدنی» تالیف پروفسور گابریل آلموند و سیدنی وربا که محتوای آن در جهان به صورت یک فرضیه سیاسی شناخته شده و اصول و تعاریف آن رسمیت یافته است انتشار یافت که در باره تکامل دمکراسی و رفتار سیاسی بشر است. در این تالیف مهم، نفوذ افکار ارسطو به خوبی دیده می شود.
طبق این فرضیه، دمکراسی واقعی بدون درک کامل آن از سوی مردم و مشارکت وسیع و دلسوزانه در آن به وجود نخواهد آمد. بنابراین، مردمی که از فرهنگ مدنی بر خوردار نباشند «دمکراسی واقعی» نخواهند داشت. باید مردم به دمکراسی وفادار و اصحاب دمکراسی اعتماد مردم را به کارایی چنین نظامی جلب کنند، و تا این دو اصل تحقق نیابد؛ مردم داوطلبانه آماده دفاع از دمکراسی خود نخواهند بود.
طبق این فرضیه ؛ فرصت طلبان سوءاستفاده گر، چاپلوسان و آزمندان سه دشمن اصلی رسیدن مردم به یک «فرهنگ مدنی» هستند.
این دو استاد مردم را سه دسته کرده اند : یک دسته کسانی هستند که از دمکراسی و امور حکومت بی اطلاعند و در نتیجه مشارکت واقعی و صادقانه در آن ندارند؛ دسته دیگر اطلاع دارند ولی به دلیل بدبینی و یا بی اعتمادی، در امور سیاسی جامعه خود غیر فعال هستند و دسته سوم که هم آگاهند و هم فعال.
وقتی که دسته اول به حد اقل خود برسد و دسته دوم نیز فعال شود، جامعه دارای«فرهنگ مدنی» خواهد شد که البته رسیدن به این هدف آسان نیست و بدون داشتن آموزش وپرورش خوب (مدرسه و رسانه) نیل به آن امکان پذیر نخواهد بود.
طبق این فرضیه، مراجعه به صندوقهای رای گیری در روز انتخابات ـ بعضا به اصرارـ برای رسیدن به فرهنگ مدنی کافی نیست و جامعه ای از فرهنگ مدنی برخوردار خواهد بود که در آن، آستین بالا زدن و ازمنافع عمومی دفاع کردن عادت و یک امر طبیعی مردم شود مثلا نخریدن از فروشگاهی که گرانفروشی می کند و معرفی آن، شکایت از کارمند خاطی دولت ، مخالفت با انتخاب مجدد نماینده ای که خوب کار نکرده و....
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز