دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

خلخالی ازاعدام انقلابی شاه سخن به میان آورد (در این روز ۴ اوت)


روزنامه های تهران در این روزها در سال ۱۳۵۸ به نقل اظهارات صادق خلخالی رئیس وقت محكمه شرع پرداخته بودند كه گفته بود یك ارتش سرخ مشابه ارتش سرخ ژاپن برای اعدام انقلابی شاه تشكیل شده است و ما اوضاع را زیر نظر داریم.
روزنامه اطلاعات ( چاپ تهران ) كه در جریان مصادره شدن قرار داشت در شماره دهم مرداد ۱۳۵۸ كه درج اظهارات خلخالی را از صفحه اول خود آغاز كرده بود از او به عنوان قاضی شرع و رئیس فدائیان اسلام نام برده بود.
خلخالی تا آن زمان دهها مقام سابق ایران ـ از نظامی تا كشوری را اعدام كرده بود.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز