یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

۱۰ مارس۱۹۴۹ ـ خیانت به آمریکا


دهم مارس۱۹۴۹ بانوی آمریکایی «میلدرد گیلارز» در یک دادگاه فدرال آمریکا به جرم خیانت به وطن به ۱۲ سال زندان محکوم شد. جرم این بانو که هنگام محاکمه ۴۹ ساله بود این بود که در دوران جنگ جهانی دوم ، مدتی گوینده برنامه زبان انگلیسی رادیو آلمان ( برلن ) شده بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز