چهارشنبه, ۱۲ بهمن, ۱۴۰۱ / 1 February, 2023
مجله ویستا

مظفر شفیعی


مظفر شفیعی
پدرش آواز خوشی داشت و با ردیف های آوازی هم آشنا بود.شفیعی ازدوران نوجوانی ردیف های آوازی را تا حدودی نزد پدر فراگرفت،در سال ۱۳۵۳ بنا به توصیه عبدالوهاب شهیدی به کلاس های اسماعیل مهرتاش راه یافت و تا سال ۱۳۵۹ نزد وی به فراگیری آواز پرداخت.
دراردیبهشت ۱۳۵۹ و پس از مدتی وقفه در آموزش، با توجه به آشنایی اش با محمدرضا شجریان چند سالی دوره آموزش ردیف را با استاد سپری کرد و سپس در کلاس دوره عالی ( مرکب خوانی ، تلفیق شعر و موسیقی ، جمله سازی ، جمله پردازی و از همه مهمتر کلاس خودسازی ) به یادگیری و آموزش پرداخته که این منحصر به آموزش ردیف های آوازی و سایر آموخته های خود به هنرجویان جوان و اجرای کنسرت در بعضی اوقات است.
وی در دوره اخیر مجمع عمومی کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شده و در این سمت به همکاری با خانه موسیقی مشغول شده است .
منبع : سایت خانه موسیقی


همچنین مشاهده کنید

سایت مشرقسایت جهان صنعت نیوزروزنامه ابتکارسایر منابعسایت الفخبرگزاری مهرسایت نورنیوزسایت ورزش سهسایت دیپلماسی ایرانیوبگردی