پنجشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ / 20 June, 2019
مجله ویستا

آنتی بادی، آنتی کر، ایمونوگلوبولین، پادتن


آنتی بادی، آنتی کر، ایمونوگلوبولین، پادتن
پروتئینهایی كه می‏توانند به طور اختاصی به آنتی ژن متصل شوند آنتی بادی، آنتی كر یا پادتن می‏خوانند. این دسته پروتئینها كه دارای فعالیت آنتی بادی هستند به نام ایمونوگلوبین نیز نامیده می‏شوند. از آنجایی كه اكثر ایمونوگلوبولین‏های سرم در هنگام الكتروفورز در منطقه گاما قرار می‏گیرند بنابراین در قدیم به ایمونوگلوبین‏ها، گاماگلوبولین می‏گفتند كه این نام هنوز هم گاهی استفاده می‏شود. ایمونوگلوبولین‏ها در حقیقت گلیكوپروتئین هایی هستند كه از ۸۲تا ۹۶درصد پلی پتپید و بر حسب نوع ایمونوگلوبولین بین ۴تا ۱۸درصد قند تشكیل یافته‏اند. ایمونوگلوبولین‏ها در سرم خون و مایعات بافتی تمام پستانداران یافت می‏شوند و حدود بیست درصد پروتئین‏های پلاسما را در انسان شامل می‏شوند. ایمونوگلوبولین‏ها متنوع هستند ولی واحد ساختمانی در تمام آنها یكسان و شبیه حروف Tو Yاز دو زنجیره یكسان پلی پتپیدی بلند یا سنگین و دو زنجیره یكسان پلی پپتیدی كوتاه یا سبك درست شده‏اند. ایمونوگلوبولین‏ها بر اساس ساختمان اولیه ردیف اسیدهای آمینه زنجیره سنگین و نیز اختلافات سرولوژی به پنج دسته یا كلاس یا ایزوتاپت تقسیم می‏شوند. بر همین اساس ایمونوگلوبولین‏ها را IgE , IgD , IgM , IgA , IgQنامگذاری كرده‏اند. زنجیره‏های سبك تمام ایمونوگلوبولین‏ها نیز بر همین اساس به دونوع كاپاو لامبدا تقسیم شده است
منبع : واحد مرکزی خبر
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت خبرآنلاینسایت انتخابسایت دیپلماسی ایرانیسایت تابناکسایت رویداد 24