یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا


پگاه حوزه ـ شماره ۲۲۷، هجدهم اسفند ۱۳۸۶


▪ سرمایه داری و تولید فقر عمومی: ابراهیم فیاض: ص ۲
▪ از سرگیری روابط ایران و مصر؛ آسیب‌ها و فرصت‌ها: سید حمید هاشمی: ص ۴
▪ وهابیون و هویت شیعی در عربستان: مهدی بهرام شاهی: ص ۸
▪ جریان شناسی سیاسی بنی هاشم پس از قیام عاشورا: علی آقاجانی: ص ۱۴
▪ تحلیلی بر تطورات و گسستگی هویت‌ها در گفتمان تجدد: هژمونی تجدد: محمدرضا خاکی قراملکی: ص ۱۸
▪ رنسانس دینی: حمید پارسانیا: ص ۲۲
دوهفته‌‌نامه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی پگاه حوزه
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
سردبیر و مدیرمسئول: سید عباس صالحی
مدیر اجرایی: قباد سلیمانی
محل انتشار: قم
تلفن: ۳-۷۸۳۲۹۵۲ (۰۲۵۱)
فاکس: ۳-۷۸۳۲۹۵۲ (۰۲۵۱)
نشانی: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچه ۲۱، پلاک ۲۹
صندوق پستی: ۴۴۴۶-۳۷۱۸۵
سایت اختصاصی: www.pegahhowzeh.com
بخش اشتراک: آقای قاسم رمضانی
تلفن بخش اشتراک: ۷۸۳۲۹۵۲-۰۲۵۱
فاکس بخش اشتراک: ۷۷۴۲۱۵۴-۰۲۵۱
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)