سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

۱۱ سپتامبر سال ۱۹۴۸ ـ آغاز جنگ اول هند و پاکستان و در گذشت جناح


۱۱ سپتامبر سال ۱۹۴۸جنگ اول هند و پاکستان بر سر کشمیر آغاز شد . در همین روز محمدعلی جناح بنیادگذار کشور پاکستان نیز درگذشت.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز