شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

پژوهش های عرفانی؛ جست وجو در منابع کهن


پژوهش های عرفانی؛ جست وجو در منابع کهن
پژوهش های عرفانی؛ جست وجو در منابع كهن، نصرالله پورجوادی، نشر نی، ۳۴۰ ص ۱۱۰۰ نسخه.
گروه اندیشه-مجموعه نه مقاله این كتاب، حاصل پژوهش های نگارنده در منابع كهن عرفانی فارسی است. در مقاله اول منبعی كهن در باب ملامتیان معرفی و بررسی شده است. در این مقاله درباره ملامتیان قدیم نیشابور در قرن سوم و چهارم و منابع موجود درباره آنها سخن رفته است. دومین مقاله درباره یكی دیگر از آثار ابوسعید خرگوشی است: كتاب الاشاره و العباره . جست وجو در منابع قدیم برای شناخت شخصیت و آراء صوفیانه ابن یزدانیار ارموی موضوع مقاله سوم است. در چهارمین مقاله دو دستینه عرفانی معرفی شده اند. حكایت های جوانمردان كه به عنوان پنجمین مقاله در این جا آمده است مجموعه ای از بیست و سه حكایت اخلاقی به زبان پارسی است. سیر اصطلاحات صوفیان از نهج الخاص ابومنصور اصفهانی تا فتوحات ابن عربی، مقاله دیگر این مجموعه است. اصالت صد میدان خواجه عبدالله انصاری، رونق المجالس ، لطایف قرآنی در مجالس سیف الدین باخرزی و مثنوی جمال و جلال از جمله عناوین دیگر این مجموعه هستند.
منبع : همشهری