یکشنبه, ۳۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 22 September, 2019
مجله ویستا

باریر Barrier


یک سیستم آشکارساز صوتی ویژه زیر دریائی‌ها مرکب از هیدروفون‌هائی که در کف اقیانوسی قرار دارند و به‌وسیله کابل‌های زیر دریائی به یک مرکز کامپیوتری ارتباط داشته و به‌ویژه به‌وسیله نیروی دریائی آمریکا برای ردیابی و کنترل زیر دریائی‌های دشمن به‌کار می‌روند.
منبع : مطالب ارسال شده


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


روزنامه آرمان ملیروزنامه تعادلوبگردیخبرگزاری تسنیمسایت ورزش سه