یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

۲۱ دسامبر سال۳۹۳ ـ امپراتور روم بازیهای المپیک را عملی مغایر مسیحیت اعلام کرد !


تئودوسیوس امپراتور وقت روم که مسیحی شده بود ۲۱ دسامبر سال۳۹۳ میلادی مسابقه های المپیک را که از سال ۷۷۶ پیش از میلاد به مدت ۱۱۶۹ سال لاینقطع حتی در سالهای جنگ ادامه داشت و نوعی رقابت مسالمت آمیز پهلوانها و هنرمندان شناخته شده بود عملی مغایر مسیحیت اعلام و تعطیل کرد. در فرمان تئودوسیوس تصریح شده بود که مسابقه های المپیک غیر مذهبی و گناه است و برای همیشه ممنوع خواهد بود. این رقابتها از ژوئیه ۷۷۶ سال پیش از میلاد آغاز شده بود و در زمان معین در یونان انجام می گرفت.
مسابقه های المپیک در قسمت ورزش بدنی، پس از یک وقفه۱۶۰۳ ساله از سال ۱۸۹۶ با همان تشریفات قدیم و مشعل در همان ماه ژوئیه ، ولی این دفعه هر چهار سال یک بار از سرگرفته شده است و دارای یک کمیسیون جهانی برگزار کننده است تا گرفتار تصمیم یک امپراتور نشود. مسابقه های هنری ، علمی و ادبی به صورت ها و عناوین مختلف احیاء شده و یا در شرف بین المللی شدن است.
قرار نبود که سیاست در امر ورزش مخصوصا مسابقه های جهانی مداخله داشته باشد ، ولی در بیست و دومین دور تازه بازیهای المپیک که در ژوئیه ۱۹۸۰ در مسکو برگزار شد آمریکا ، آلمان و ژاپن به نشانه اعتراض به مداخله نظامی شوروی در افغانستان شرکت نکرده بودند و عملا این بازیها را تحریم کرده بودند!.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز