دوشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۱ / 23 May, 2022
مجله ویستا

بررسی اپیدمیولوژیک نفریت لوپوس در ۴۰ بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی تهران


بررسی اپیدمیولوژیک نفریت لوپوس در ۴۰ بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی تهران
● مقدمه:
لوپوس اریتماتوس سیستمیک از بیماریهای التهابی و چند سیستمی است که ارگانهای مختلف بدن از جمله قلب، ریه، دستگاه خون، دستگاه عضلانی اسکلتی، گوارشی و کلیه ها را درگیر می کند که درگیری کلیه در تعیین پروگنوز بیماری اهمیت ویژه ای دارد. در این مطالعه وضعیت اپیدمیولوژیک، اثرات کوتاه مدت درمان در درگیری کلیوی و همچنین نقش سطح کمپلمان (ds)، Anti DNA در مبتلایان به لوپوس نفریت بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران طی سالهای ۸۳-۱۳۷۸ صورت پذیرفت.
● روش کار:
تحقیق به روش توصیفی بر روی ۴۰ بیمار مبتلا به لوپوس بستری در بخشهای داخلی و نفرولوژی صورت پذیرفت. از این تعداد، ۳۷ بیمار پاتولوژی اثبات شده ای داشتند. تمامی بیماران مورد مطالعه، بیوپسی کلیه داشته و درمانهای مناسب با توجه به پاتولوژی گزارش شده دریافت نموده بودند. اطلاعات مربوط به بیماران از جمله سن، جنس، علایم بالینی و یافته های پاتولوژی در فرم اطلاعاتی ثبت گردید و داده های فرم اطلاعاتی استخراج و نتایج به صورت آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی گزارش گردید.
● نتایج:
محدوده سنی بیماران بین ۴۵-۱۲ سال و میانگین سنی ۲۱.۵ سال و حداکثر فراوانی در دهه دوم زندگی با ۴۸.۶ درصد بود. ۸۶.۵ درصد از بیماران زن و ۱۳.۵ درصد مرد بودند. راش پروانه ای و تب به ترتیب با ۶۲.۵ درصد و ۵۷.۵ درصد شایع ترین علایم بالینی بود. شایع ترین پاتولوژی و علایم درگیری کلیوی به ترتیب کلاس IV با ۳۷.۸ درصد و هماچوری با ۸۸.۹ درصد بود. ۹۷.۱ درصد بیماری با توجه به پاتولوژی، درگیری کلیوی داشتند. پالس تراپی با کورتون و سیکلوفسفاماید در ۵۰ درصد موارد در پاتولوژی IV برای جلوگیری از نارسایی مزمن کلیه موثر بود. ۱۰۰ درصد بیماران نفریت لوپوسی با کلاس III پرگنوز بد داشتند.
● نتیجه گیری:
شایع ترین یافته بالینی در مبتلایان به لوپوس اریتماتوز سیستمیک تب و راش پروانه ای صورت، شایع ترین یافته درگیری کلیه، هماچوری و شایع ترین پاتولوژی درگیری کلیه کلاس IV می باشد. سطح آنتی بادی ضد DNA دو رشته ای با درگیری کلیه و پیش آگهی بیماران ارتباط دارد. اثبات پاتولوژی کلاس III و IV در نفریت لوپوس اندیکاسیون پالس کورتون و سیکلوفسفاماید دارد که در ۵۰ درصد موارد می تواند از نارسایی مزمن کلیه جلوگیری کند.
علیرضا عبادی
بتول زمانی
علیرضا سلیمانی
محمدرضا تمدن‌
محسن اربابی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری ایرناروزنامه آفتاب یزدروزنامه شهروندسایت فراروسایت نمناکسایت ساعدنیوزروزنامه دنیای اقتصادسایت دیدارنیوزخبرگزاری مهرسایت تابناک