پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

ابوعلی ، حسن‌‌‌‌بن علی جوزجانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده چهارم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی
از بزرگان و مشایخ خراسان بو و در عصر خود بی‌نظیر. ابوعلی با محمدبن علی ترمذی ، محمدفضل بلخی ، هم‌صحبت بوده است. وی را تصانیفی در معاملات و رؤیت آفات است.
منبع : مطالب ارسالی