جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

اپی لیزیک (Epi-LASIK)


عمل لیزر (PRK)، لازک (LASEK) و اپی لیزیک (Epi-LASIK) بسیار شبیه به هم هستند و در واقع یک نوع عمل محسوب می شوند. نتایج نهایی و دقت این روشها در تصحیح عیوب انکساری کاملا یکسان می باشد و اختلاف تنها در نحوه انجام بخشی از عمل جراحی است.
برای افتراق این نامها از یکدیگر و همچنین افتراق این روشها از عمل لیزیک (LASIK)، بهتر است این روشها را بطور کلی به دو دسته عمده تقسیم کنیم.
دسته اول که تراش لیزری برای اصلاح شماره عینک در عمق قرنیه انجام می گردد که این دسته شامل عمل لیزیک (LASIK) می شود.
دسته دوم که تراش لیزری برای اصلاح شماره عینک در سطح قرنیه انجام می گردد که این دسته شامل اعمال لیزر (PRK)، لازک (LASEK)، و شق جدیدتر آن یعنی اپی لیزیک (Epi-LASIK) می شود.
در دسته اول یعنی لیزیک، نحوه عمل جراحی بدین شکل است که ابتدا یک لایه (Flap) به ضخامت حدود ۱۶۰ میکرون (هزارم میلیمتر) ایجاد می گردد و سپس متناسب با شماره چشم، عمق قرنیه با لیزر تراشیده و در انتها لایه به جای اولیه خود برگردانده می شود. اما در دسته دوم تراش لیزری قرنیه از سطح صورت می گیرد و معمولا ۳ تا ۵ روز طول می کشد تا سطح چشم ترمیم گردد. در همه این روشها، لیزر مورد استفاده یعنی اکسایمر لیزر، یکسان می باشد.
تفاوت در سه روش دسته دوم در نحوه برداشتن سلولهای لایه سطحی قرنیه می باشد. در عمل لیزر (PRK) که قدیمی ترین آنهاست و از سال ۱۹۹۰ میلادی استفاده می شود، ابتدا سلولهای پوششی سطح قرنیه با یک کاردک مخصوص برداشته شده و سپس سطح قرنیه با لیزر اکسایمر متناسب با شماره چشم تراش داده می شود. در عمل لازک (LASEK) و اپی لیزیک (Epi-LASIK) قسمت اصلی عمل کاملا شبیه به عمل لیزر(PRK) می با شد، تنها تفاوت در نحوه برداشتن سلولهای پوششی سطح قرنیه است که سعی می شود این سلولها بصورت یک لایه پیوسته از قرنیه جدا و پس از تراش با لیزر مجددا این لایه سلولی روی سطح قرنیه برگردانده شود. در عمل لازک (LASEK) این لایه سلولی با کمک الکل رقیق شده جدا می گردد، در حالیکه در اپی لیزیک (Epi-LASIK) این لایه به کمک وسیله ای مکانیکال به اسم اپی کراتوم که در چند ماهه اخیرا مورد تائید FDA آمریکا قرار گرفته است، ایجاد می گردد. دراینجا نباید ایجاد این لایه سلولی را با ایجاد لایه (Flap) در عمل لیزیك (LASIK) یکی گرفت. در عمل لیزیك لایه ای با ضخامت حدود ۱۶۰ میكرون برداشته می شود که بسیار ضخیمتر از لایه سلولی در عمل لازک (LASEK) و یا اپی لیزیک (Epi-LASIK) می باشد.
چون در عمل اپی لیزیک (Epi-LASIK) از الکل استفاده نمی گردد، این ادعا مطرح است که نسبت به عمل لازک (LASEK) ترمیم زخم سریعتر صورت می گیرد و درد و ناراحتی بیمار پس از عمل کوتاه تر خواهد بود. بعضی از جراحان برای عمل لازک (LASEK) و عمل اپی لیزیک (Epi-LASIK) نسبت به عمل لیزر (PRK) مزایای متعددی قائل می شوند. ولی بسیاری از جراحان این سه عمل را از نظر نتایج بسیار مشابه یکدیگر می دانند و تفاوت چندانی بین آنها قائل نمی گردند.
باید دانست که هنوز عمل لیزیک (LASIK)، شایعترین نوع عمل برای اصلاح عیوب انکساری در تمام دنیا می باشد. اما در طی دهه گذشته با انجام میلیونها عمل لیزیک در سراسر دنیا و گزارشهایی از عوارض بسیار نادر، اما در عین حال بسیار جدی عمل لیزیک، سبب گشته که دو مرتبه اعمال جراحی لیزر در سطح قرنیه یعنی عمل (PRK)، عمل لازک (LASEK)، و اخیرا اپی لیزیک (Epi-LASIK) بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
منبع : مطالب ارسال شده