شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۲۲ اردیبهشت ـ ۱۲ می ـ آزمایش بمب هیدرژنی


بمب هیدرژنی ۱۲ ماه مه ۵۳ ساله شد و دارندگان عمده آن دو كشور روسیه و آمریكا هستند. ترومن رئیس جمهوری وقت آمریكا ۳۱ ژانویه ۱۹۵۰ پس از اطمینان از اتمی شدن روسیه، دستور تهیه بمب هیدرژنی را بر پایه فعل و انفعالی كه حرارت خورشید ناشی از آن است یعنی ادغام هسته های اتم هیدرژن سنگین با اتم دئوتریوم صادر كرد. به هم پیوستگی این دوهسته نیروی وسیعی را آزاد می كند. طبق آمار منتشره، روسها تعداد بیشتری بمب هیدرژنی در زراد خانه خود دارند ازجمله بمب های ۵۰ مگاتنی.
با وجود این، استفاده از این سلاح كه تولید آن بار سنگینی بر بودجه دو كشور بوده جز در اوت ۱۹۴۵ عملی نشد و در آن ماه آمریكا با فرو افكندن دو بمب اتمی بر دو شهر ژاپن این دولت را مجبور به تسلیم شدن كرد. سلاح اتمی از زمان پیدایش یك ابزار قدرت دولتهای دارنده آن بوده است. از نظر تعداد بمب هسته و وسائل رساندن آنها به هدف ، چین در ردیف سوم قرار دارد ولی كشور های دیگری هم هستند كه از این نوع سلاح در اختیار دارند .
جمهوری افریقای جنوبی سلاحهای اتمی خود را از میان برد و چندین كشور در تلاش جهت به دست آوردن آن هستند زیرا كه آن را نه تنها عامل قدرت می پندارند بلكه نمی خواهند مورد باج خواهی و تهدید كشورهای دارنده آن قرار گیرند و آن را لازمه دفاع ملی خود می دانند كه بازداشتن از فكر تعرض هم نوعی دفاع است. در برابر، به نظر می رسد دولتهایی كه می خواهند همچنان بر دیگران مسلط باشند به بهانه های مختلف كوشیده اند كه مانع این كار شوند تا برتری خود را از دست ندهند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز