چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

"اوباما"توطئه‌ی دیگری از امپریالیسم


"اوباما"توطئه‌ی دیگری از امپریالیسم
روز چهارشنبه ۵ اکتبر ۲۰۰۸، خبر انتخاب "اوباما" به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا منتشر می‌شود و بسیاری را هیجان‌زده می‌سازد. این واقعه برای بسیاری اتفاق شگفت‌انگیزی می‌نماید. ظاهرا مردی سیاه‌پوست، از تبار بردگان آفریقائی و از خانواده‌ای مسلمان، توسط به اصطلاح آراء رنگین‌پوستان و زحمت‌کشان آمریکا، به ریاست‌جمهوری آمریکا برگزیده می‌شود. اما فقط صاحبان شرکت‌های انحصاری آمریکا هستند که با آگاهی از این توطئه و در ته دل‌شان، به ساد‌ه‌لوحی مردم فریب‌خورده، می‌خندند!
این که تود‌ه‌های مردم فریب بخورند و به عناصر دشمن که در لباس دوست درآمده‌اند، اعتماد بکنند موضوع تازه‌ای نیست و بعد از این هم، از این نوع فریب‌کاری‌ها و فریب‌خوردن‌ها رخ خواهد داد. از مردم آفریقائی تبار آمریکا هیچ گله‌ای نمی‌توان داشت که فریب این مزدور شرکت‌های انحصاری را بخورند و به او، به عنوان سخن‌گوی آمال و آرزوهای پای‌مال‌شده‌شان رای بدهند و از "انتخاب" وی نیز شادمان شده و پای‌کوبی بکنند.
صحنه‌ی دردآور این نمایش شعبده‌بازی، زمانی فرامی‌رسد که دوستان نادان خلق به سرور و شادمانی برمی‌خیزند. روشن‌فکران بی‌مایه‌ای که هر روزه در جریان بمباران ایدئولوژیک دشمن، مدام بازتولید می‌شوند و همواره نیز نقش جاده‌صاف‌کن دشمن را ایفاء می‌کنند.
چه بسیاری که در این روزها، هلهله‌کنان، "اوباما"ی مزدور را با "مارتین لوترکینگ" مقایسه می‌کنند و نشان می‌دهند که نه "مارتین لوترکینگ" را شناخته بودند و نه "اوباما" را می‌شناسند!
چه بسیاری که انتخاب "اوباما" را تحولی شگرف در تاریخ آمریکا قلمداد می‌کنند، بدون این که مفهوم " تحول" را بفهمند و یا درکی صحیح از سیستم حاکم بر آمریکا داشته باشند.
چه بسیاری که انتخاب "اوباما" برای‌شان، پایان راسیسم در آمریکا و یا شاید هم در تمام جهان جلوه می‌کند.
و همه‌ی این‌ بی‌خبران، با رواج چنین اراجیفی، امر فریب‌دادن تود‌ه‌ها را چه آسان می‌سازند.
بسیار مشکل به نظر می‌رسد که این دوستان نادان خلق دریابند که هیچ‌گاه و هیچ کشوری، توسط رئیس‌جمهور اداره نشده‌ است بلکه همواره گروهی از زبده‌ترین کارشناسان اقتصادی و سیاسی زمام امور کشور را در دست داشته و رئیس‌جمهور، به عنوان یک عروسک خیمه‌شب‌بازی، مجری تصمیمات کارشناسان اقتصادی و سیاسی است و بیشتر جنبه‌ی تشریفاتی دارد.
بسیار بعید به نظر می‌رسد که این روشن‌فکران فرومایه دریابند که در کشور آمریکا هیچ انتخابی، انتخاب مردم نیست و هر انتخاب، انتصابی است که توسط کارشناسان طبقه‌ی حاکم صورت می‌گیرد.
"اوباما"، دلقک شعبده‌بازی انتخابات ریاست‌جمهوری، با فریادهای "تغییر"، به شست‌وشوی مغزی مردم آمریکا می‌پردازد و هیچ کس نمی‌داند که چه مدت زمان لازم است که تا دوستان نادان خلق دریابند که:
این "تغییر"، تغییر در مناسبات استثمارگرانه‌ی سرمایه‌داری در آمریکا نخواهد بود و سرمایه‌های آمریکائی بیش‌تر از پیش به غارت ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران و زحمت‌کشان ادامه خواهند داد؛
این "تغییر"، تغییر در اعمال سیاست‌های امپریالیستی در آمریکا و جهان نخواهد بود و سرمایه‌های امپریالیستی آمریکا بیش‌تر از پیش ارزش اضافی تولید شده در کشورهای تحت‌سلطه را به سرمایه‌های متروپل انتقال خواهند داد و دولت‌ امپریالیستی آمریکا بیش‌تر از پیش با سرکوب جنبش‌ها و مبارزات ضدامپریالیستی، دامنه‌ی تجاوزات غارت‌گرانه‌اش را گسترش خواهد داد؛
این "تغییر"، تغییر در اعمال سیاست‌های راسیستی و فاشیستی در آمریکا نخواهد بود و اعمال راسیسم با شدت و حدت بیشتری ادامه خواهد یافت؛
ولی این "تغییر"، مسلما تغییر در چگونه‌گی فریب توده‌ها خواهد بود، زیرا که این بار، دولت آمریکا در قالب فردی سیاه‌پوست تجسم می‌یابد.
انتصاب "اوباما" به عنوان رئیس‌جمهور، بیشتر حاکی از این است که آن چنان مکانیسم پیش‌رفته و توسعه‌یافته‌ای بر دولت امپریالیستی آمریکا حاکم است که اگر فرد سیاه‌پوستی را هم بر مسند ریاست‌جمهوری بنشانند باز هم آب از آب تکان نخواهد خورد و در، بر همان پاشنه خواهد چرخید و باز هم امپریالیسم آمریکا قادر است سیاست‌های سرکوب‌گرانه و تجاوزکارانه‌ی خود را به پیش ببرد.
اما این انتصاب، کار امپریالیسم آمریکا را تا اندازه‌ی بسیار زیادی راحت‌تر خواهد کرد. توسط "اوباما"ی سیاه‌پوست و مسلمان‌زاده راحت‌تر می‌توان افکار عمومی مردم آفریقا را از یک سو و مردم کشورهای اسلامی را از سوی دیگر تحت تاثیر قرار داده، فریب داده، و سیاست‌های امپریالیستی را توسعه و گسترش داد.
بهمن آرام
منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه