چهارشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۴۰۱ / 8 February, 2023
مجله ویستا

انفساخ در معامله


انفساخ در معامله
شاید واژه انفساخ مانند حق فسخ واژه‌ای آشنا نباشد و اگر هم در معامله‌ای به کار برده شود فرد غیرحقوقدان متوجه آثار متفاوت آ‌ن با حق فسخ نشود. امروزه دربسیاری از قراردادهای جدید که به دفاتر وکالت مراجعه می‌نمایند این شرط به وضوح دیده می‌شود که “... در صورت عدم پرداخت وجه چک در تاریخ مقر قرارداد منفسخ است وفروشنده حق فروش ملک خود را به غیر دارد...”
پیش‌بینی این شرط در قرارداد به معنای ایجاد یک اثر منفی در ادامه قرارداد است بدین معنی که قرارداد در صورت عدم پرداخت وجه چک در تاریخ مقرر از ادامه حیات و زندگی می‌ایستد و درجهت ایجاد این اثر نیازی به اراده مجدد طرفین نیست .در حالی که مردم می‌اندیشند که قرارداد ادامه یافته و فقط حق فسخ دارندو اگر حق فسخ رااجرا ننمودند قرارداد به بقای خویش ادامه می‌دهد.
لذا با توجه به تفاوت این دو واژه نمی‌توان مبلغ چک رااز خریدار اخذ نمود وعنوان نمود بلکه باید بعد از وقوع این شرط در جهت توافقات سابق قرارداد جدیدی منعقد نمود حتی صدور گزارش اصلاحی در بقای قرارداد سابق که از سوی دادگاه محترم صادر می‌شود اشتباه بوده وناشی ازعدم درک تفاوت بین این دو واژه است . نمی‌توان در بقای قرارداد مرده سازش نموده بلکه باید اراده‌های باطنی وظاهری وایجاب و قبول به‌طور مجدد با هم در یک موضوع هماهنگ شوند وعقد جدیدی را به وجود بیاورند .

امیرکاهه وکیل دادگستری
منبع : روزنامه رسالت


همچنین مشاهده کنید

سایت آفتاب نیوزسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه توسعه ایرانیسایت دیدبان ایرانسایت الفروزنامه ایرانسایت اقتصاد 24سایت خبرآنلاینسایت انصاف نیوزسایت برترینها