یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

والری پولیاکوف


والری پولیاکوف
در هشتم ژانویه سال ۱۹۹۴، والری پولیاکوف، زمین را به قصد ایستگاه فضایی میر ترک گفت و ۴۳۸ روز بعد در ۲۲ مارس ۱۹۹۵ به زمین برگشت. با این کار، فضانورد روسی، طولانیترین رکورد اقامت در فضا که در کل بالغ بر ۲۲ماه می شد، بدست آورد. وی که در جستجوی تغییرات فیزیکی و روانی فضانوردان در فضا بود، به عنوان یک پزشک، در ایستگاه فضایی میز وظیفه داشت تا اثرات زندگی در فضا را در خود و دیگر فضانوردان همراه ثبت کند.
منبع : مفاهیم