پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

چغوک رشته دار


نام انگلیسی : Whipfish
نام علمی : Gerres filamentosus
نام محلی : باته ،چاشره ،چقو
خانواده : Gerreidae
کد : GErrei.G.f.۱
مشخصات :
● مشخصات مورفولوژی
▪ فرم و رنگ بدن: رنگ بدن این ماهی نقره ای و پوزه سیاه رنگ است.در نیمه بالایی تنه خالهای تیره متمایل به آبی با۱۰-۷ ستون از لکه های بیضوی در بخش بالایی طرفین بدن وجود دارد که در نمونه های کوچک به صورت نوارهای عمودی متحد شده اند ،باله های شنا به رنگ زرد متمایل به خاکستری و خار دوم باله پشتی آن به صورت یک رشته دراز بوده و از طرفین فشرده شده است که نوک آن از حد اولین خار باله مخرجی می گذرد.
▪ باله ها: باله پشتی منفرد است که قدامی ترین آنها غالبا دراز شده و رشته ای شکل است. باله مخرجی ۳ خار ضعیف دارد.باله سینه ای دراز و در انتهای نوک دار است.باله ها شکمی در ناحیه سینه ای قرار داشته و یک خار و ۵ شعاع نرم دارد.
▪ فلس: فلسها سیلکوئیدی و یابه طور ضعیف شانه ای و ریزنده هستند.در طول خط جانبی ۴۵ فلس وجود دارد.خط جانبی به طور خفیف قوس دار است.گونه ها و سرپوش آبششی از فلس پوشیده شده است.
▪ دندان: دهان انتهایی و فوق العاده ارتجاعی بنحوی که می توان یک لوله طویل به وجود آورد.دندانهای کوچک و تیز بر روی فکها دیده می شود.چانه نیمرخ مقعری داشته و پوزه نوک داری را به وجود می آورد.زائده خرطومی پیش فکیها به سمت بالا تا بالای چشمها پیش می رود.
▪ طول: بیشینه درازای بدن ۲۵cm و طول استاندارد آن به ۱۵cmمی رسد.
▪ سایر مشخصات: دهانه های آبششی وسیع ،پرده های آبششی از هم جدا و به قطعه رابط متصل نیستند. پیش سرپوش آبششی دندانه دار و سرپوش آبششی لبه کاملی دارد.
● مشخصات بیولوژی
▪ مکان زندگی: این ماهی اندازه کوچک تا متوسط داشته و در آبهای ساحلی با بستر شنی زندگی می کنند. بعضی از گونه ها وارد آبهای شور مزه و بعضی دیگر داخل آبهای شیرین می شوند. شنای نسبتا کندی داشته و معمولا دسته های بزرگی را تشکیل می دهند.
▪ تغذیه: گوشتخوار است و از موجودات جانوری ریز تغذیه می کنند.
▪ پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان، اقیانوس هند ،مجمع الجزایر مالایا، فیلیپن ،چین،ژاپن ،دریاهای گرمسیری تا معتدله دنیا
▪ تولیدمثل: تخمگذار است.
▪ ارزش اقتصادی: این ماهی به علت کوچک بودن اهمیت کمتری نسبت به ماهیان خوراکی دارد. ولی ماهی بسیار لذیذی است
▪ روش صید: ترال ، تور پایه چوبی
منبع : مرکز آموزش عالی میرزا کوچک خان گیلان