یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

دگرگونی


دگرگونی
خدایا!
نمی دانم چرا در ماه رمضان، تمام نعمات زندگی به گونه ای دیگر به گوش می رسد گویی نتهای آنها نیز دچار تغییر شده اند.
چشم ها به گونه ای دیگر به جهان می نگرند.
و دستانی که تاکنون در پی کسب مال و ثروت بوده اند، اکنون مال و ثروت خود را می بخشند.
ای کاش هنگامی که این ماه به پایان می رسد روح ما نیز با تحولی عظیم روبه رو شده باشد.

[سحر کیانی]
منبع : روزنامه ایران