پنجشنبه, ۱۱ خرداد, ۱۴۰۲ / 1 June, 2023
مجله ویستا

ابوالهیثم محمد کشمیهنی مروزی


جنسیت: مرد
نام پدر: مکی بن محمد
تولد و وفات: ( ... - ۳۸۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، محدث ، ادیب و زاهد
اصل وی از کشمیهن مرو است به عراق و حجاز سفر کرد و درک محضر شیوخ بسیاری نمود. "صحیح بخاری" را در فربر به کرّات از ابوعبدالله فربری شنید و آخرین کسی است که آن را به عالی ترین اساد روایت کرد ، لذا در شرق و غرب شهرت یافت. او در مرو از عمر بن احمد جوهری و در سرخس از ابوالعباس محمد بن عبدالرحمان دغولی و در نیشابور از ابوالعباس محمد بن یعقوب اصُم و در ری از ابوحاتم وسقندی و در بغداد از ابومحمد جعفر بن محمد خُلدی و در کوفه از ابوالحسن علی بن محمد شیبانی و در مکه از ابوسعید احمد بن محمد اعرابی و جماعتی دیگر چون (عبدالله بن) محمد بن ابراهیم مروزی داعونی و محمد بن احمد بن عاصم و اسماعیل بن محمد صفّار حدیث شنید. ابوذر هروی و ابوعثمان سعید بن محمد بحیری و ابوالخیر محمد بن ابی عمران صفّار و ابوسهل محمد بن احمد حفصی و کریمه مروزیه و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت تاپ نازسایت رویداد 24سایت نامه نیوزروزنامه همشهریروزنامه تعادلسایت اعتماد آنلاینسایت خبرآنلاینسایت دیجیاتوسایت زومیتسایت اقتصادنیوز