یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

۳۱ دسامبر سال ۱۶۰۰ ـ آغاز استعمار انگلستان در آسیا


۳۱ دسامبر سال ۱۶۰۰ میلادی دولت انگلستان در راستای سیاست استعماری اش در اسیا ، فرمان ایجاد کمپانی هند شرقی را صادر کرد و همه بازرگانان و ماموران و دریانوردان انگلیسی را که در قاره آسیا و آبهای آن فعالیت داشتند اجبارا عضو این کمپانی کرد که روزی سیاه برای این قاره ومردم آن بشمار می رود.
در آن زمان ، دو سال از ورود آنتونی و رابرت شرلی با ۲۶ انگلیسی دیگر به ایران می گذشت که موفق شده بودند خود را در دل شاه عباس که هدفش احیای امپراتوری ایران با عقب راندن پرتغالیها از خلیج فارس و تضعیف هرچه بیشتر عثمانی بود جای دهند.شاه عباس برای رسیدن به هدفهایش نیاز به دوستی با اروپاییان داشت.
۲۷۷ سال پس از ایجاد کمپانی هند شرقی ، و تصرف تدریجی شبه قاره هند توسط انگلیسی ها ، ملکه ویکتوریا ، اول ژانویه سال ۱۸۷۷ میلادی خود را پادشاه انگلستان و امپراتور ( امپرس ) هند خواند . بسیاری از مسائل جاری مشرق زمین ناشی از استعمار انگلستان بر هند است که به خاطر حفظ هند از تعرض سایر قدرتهای اروپایی ، از انجام هر توطئه ای در ایران ، افغانستان و همه خاورمیانه ، آسیای میانه و آسیای جنوبی خود داری نورزید.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز