شنبه, ۱۳ خرداد, ۱۴۰۲ / 3 June, 2023
مجله ویستا

بررسی یک برنامه نمونه دات نت


بررسی یک برنامه نمونه دات نت
امکانات و پتانسیل های گسترده ارائه شده توسط دات نت ، امکان طراحی و بکارگیری برنامه های پیچیده توزیع شده را براحتی میسر می سازد. پیاده سازی برنامه های اینچنین بزرگ و پیچیده در گذشته دارای چالش های خاص خود بود و در برخی موارد غیر ممکن بنظر می آمد. در این مقاله قصد داریم به بررسی یک برنامه نمونه در این رابطه پرداخته و پس از آنالیز نیازها و خواسته های موجود ، نحوه استفاده از دات نت را بمنظور تامین خواسته های فوق ، بررسی نموده تا از این رهگذر پلات فرم دات بهمراه پتانسیل های آن بهتر شناخته گردد.
بدین منظور یک سیستم نمونه وام در یک بانک فرضی را بررسی می نمائیم . سیستم فوق، دارای کاربران متعددی است که از طریق دستگاههای متفاوت ( کامپیوتر ، موبایل ، PDA ) قصد استفاده از خدمات مربوطه را دارند.سیستم فوق ، همچنین دارای همکاران تجاری ( Business Partner) متفاوتی است که بنوعی با آنان تعامل اطلاعاتی دارد . برخی از همکاران تجاری از اطلاعات موجود در سیستم بعنوان مصرف کننده استفاده ( دائره پیگیری وام های دیرکرد) و برخی دیگر اطلاعاتی را تولید ( آژانس های ارائه دهنده خدمات بررسی کارت های اعتباری ) و در اختیار سیستم وام ، قرار خواهند داد.این سیستم همچنین دارای کاربران متعدد با نگرش های متفاوت نسبت به سیستم می باشد. کارکنان بانک ، مدیریت سیستم و کاربران عادی ، جملگی بعنوان کاربران سیستم فوق محسوب شده و هر یک با توجه به نگرش و خواسته خود از سیستم استفاده خواهند کرد. در ادامه به بررسی عملیات هشت گانه پرداخته و امکانات دات نت را در این راستا ، بررسی می نمائیم .
۱) بانک اطلاعاتی وام گیرندگان.
بانک اطلاعاتی، شامل داده ( اطلاعات ) مورد نظر در ارتباط با هریک از دریافت کنندگان وام است . بانک اطلاعاتی فوق ، همچنین شامل view هائی از بانک اطلاعاتی مشتریان بانک است . بانک اطلاعاتی وام گیرندگان ، می تواند با استفاده از امکانات سرویس دهنده SQL ، اینفورمیکس ، DB۲ و یا سایر سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی، ایجاد و داده ها را در خود ذخیره نماید.
۲) لایه داده ( Data Tier ) .
لایه فوق، بعنوان لایه داده در معماری سرویس گیرنده - سرویس دهنده N-tier ، مطرح می باشد . لایه داده از ADO.NET بمنظور ارتباط با سیستم بانک اطلاعاتی استفاده و یک رویکرد شی گراء از داده ها را برای لایه logic ، ارائه می نماید. بعبارت دیگر رکوردهای بانک اطلاعاتی و فیلدها به اشیائی تبدیل ( map ) تا اطلاعات مربوط به مشتریان ، وام ها ، پرداخت ها و سایر موارد مرتبط توسط آنان ارائه گردد. در این راستا ، می توان از C و یا ویژوال بیسیک دات نت و یا سایر زبان های سازگار با دات نت در لایه داده ، استفاده کرد.
۳) لایه منطق ( Logic Tier ) .
لایه منطق، شامل قوانینی است که سیاست های راهبردی نرم افزار را تعیین می نماید ( Business rules ) .لایه فوق، بمنزله قلب سیستم خواهد بود. مجددا" می توانیم برای کدینگ برنامه ها و عناصر مورد نیاز در لایه فوق از زبان C و یا ویژوال بیسیک دات نت و یا سایر زبانهای سازگار با دات نت استفاده نمائیم. انتخاب زبان برنامه نویسی در این لایه ، ارتباطی با زبان استفاده شده در لایه داده ، نخواهد داشت . سازگاری بین زبانها نظیر توارث بین زبانها ، بدین معنی است که ما می توانیم مناسبترین زبان را بمنظور پاسخگوئی به نیازها و عملیات مورد نظر خود، انتخاب نمائیم . CLR بهمراه پتانسیل های موجود ، امکان انتخاب زبان های مورد نظر را با توجه به نوع خواسته ها فراهم و در صورت نیاز نیز می توان از ترکیب آنها با یکدیگر استفاده کرد.
۴ ) برنامه محلی و اختصاصی دپارتمان وام .
ممکن است ، قصد داشته باشیم که یک برنامه با کاربرد داخلی را بعنوان یک برنامه مبتنی بر ویندوز سنتی ایجاد نمائیم . با استفاده از معماری سرویس گیرنده - سرویس دهنده ، این نوع برنامه ها قادر به ارتباط مستقیم با لایه منطق از طریق شبکه داخلی محلی بانک، خواهند بود.
برنامه فوق ، مشابه مدل فرم های ویژوال بیسیک است . با استفاده از ویژوال استودیو دات نت ، می توان بسادگی اقدام به طراحی فرم های مورد نیاز نمود. فرم های ویندوز، می توانند شامل تمامی کنترل های شناخته شده ویندوز باشند . ( Check box,Labels,List boxes ) . فرم های ویندوز، همچنین شامل یک نسخه جدید از Windows Graphic Device Interface)GDI) می باشند .
۵ ) برنامه های کنسول مدیریت .
شاید بانک از اینفورمیکس بر روی یونیکس بعنوان سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی استفاده می نماید. در صورتیکه چنین وضعیتی باشد ، ما ممکن است مدیرانی را داشته باشیم که تمایل به اجرای برنامه های دات نت از طریق ایستگاههای یونیکس را داشته باشند . کلاس Systrm.Console ، قادر به ایجاد برنامه ها ی خط دستوری است که امکان فعال شدن و انجام عملیات مربوطه ،از طریق یک اتصال telnet محقق می گردد. مثلا" با استفاده از ویژوال بیسیک دات نت و یا C می توان یک برنامه کنسول را طراحی و پیاده سازی نمود.بدین ترتیب ، مدیریت قادر خواهد بود تا با استفاده از یک پلات فرم دیگر ، از تاریخ سررسید وام ها ، آگاهی یابد.
۶ ) سرویس های وب Business partner ( تولید).
درمدل فوق ، دارای یک همکار تجاری هستیم : مجموعه ای از آژانس ها ی استخدام شده توسط بانک بمنظور پیگیری وام هائی که دارای تاخیر در پرداخت می باشند. در گذشته! ، می بایست یک برنامه batch خاص را طراحی را تا بصورت روزانه حساب های های تاخیر دار را استخراج و آنها را بر روی یک فایل ذخیره و برای هر یک از آژانس ها ارسال نماید. با استفاده از دات نت ، می توان عملیات فوق را بصورت یک سرویس وب طراحی تا حساب های تاخیر دار را برای سرویس گیرندگان راه دور، نمایش دهد.
این بدان معنی است که آژانس های مربوطه قادر به بکارگیری برنامه های اختصاصی خود بمنظور ارتباط با سیستم وام و استخراج حساب های های تاخیر دار در صورت ضرورت می باشند. اگر بپذیریم که وب سایت ها، خدماتی را در اختیار انسان قرار می دهند ، می توان گفت که سرویس های وب توسط سایر برنامه ها استفاده و خدمات خود را در اختیار آنان قرار خواهند داد ( تحول در ارتباط بین برنامه ها و فصل جدیدی برای گفتگوی برنامه ها ). رویکرد فوق ، باعث ظهور نسل جدیدی از برنامه ها ( مدل فدرال) خواهد شد . در این راستا ، سرویس های وب مستقلی ایجاد که با استفاده از آنان و یا ترکیبی از آنان می توان ، برنامه های قدرتمندی را ایجاد کرد.
۷ ) سرویس های وب Bussiness partner ( مصرف ) .
سیستم وام ممکن است همچنین خود بعنوان یک مصرف کننده سرویس های وب تولیدی توسط سایر همکاران تجاری باشد . درمدل فوق ، یک آژانس کارت اعتباری ، سرویس وبی را ایجاد تا مشتریان تجاری را قادر به بررسی کارت اعتباری در برنامه وام نماید.مسئولیت بررسی صحت کارت اعتباری و سایر عملیات مرتبط با آن ، توسط آژانس مربوطه انجام و ماحصل آن برای برنامه متقاضی ارسال خواهد گردید ( طراحی و پیاده سازی یک سرویس وب که مسئولیت فوق را برعهده خواهد گرفت ). دات نت، ابزارها ی لازم بمنظور ایجاد یک سرویس گیرنده بمنظور استفاده از سرویس و ارتباط آن با سیستم وام را فراهم می نماید .
۸ ) برنامه های مشتریان مبتنی بر وب .
با استفاده از ASP.NET ، می توان بسرعت یک برنامه وام مبتنی بر وب را ایجاد تا امکان دسترسی سریع به سیستم وام را برای مشتریان مربوطه ، فراهم نماید. همچنین با استفاده از Mobile Internet Toolkit ، می توان اینترفیسی خاص را طراحی تا بر اساس آن ، مشتریان مربوطه قادر به استفاده از سیستم وام بکمک دستگاههای handheld نظیر تلفن های مبتنی بر وب و یا PDA باشند.
همانگونه که در برنامه فوق ، مشاهده می گردد برخی از عناصر ( نسبت به مدل های قبل از دات نت ) از مدل فوق ،حذف شده است . مثلا" در مدل ارائه شده خبری از عناصر COM و یا CORBA وجود ندارد در مقابل ما از توان سرویس دهنده وب بمنظور استفاده از زیرساخت سرویس های وب XML مربوط به ASP.NET استفاده تا امکانات سیستم وام را در اختیار سرویس گیرندگان از راه دور قرار دهیم. برای حمایت دستگاههائی موبایل و سایر دستگاههای مشابه از سرویس دهندگان اضافی و یا فیلترهای خاصی استفاده نشده است . در این راستا از کنترل های ارائه شده Mobile Internet Toolkit بمنظور تشخییص و حمایت چندین دستگاه استفاده شده است .
همچنین در این رابطه امکانات خاصی دررابطه با حمایت مرورگرهای متفاوت اضافه نشده است . این بدان معنی است که برنامه های ASP.NET قادر به استفاده از مزایای ویژگی های توسعه یافته مرورگرهای سطح بالا بوده و بر اساس آن ، مرورگرها می توانند بصورت اتوماتیک HTML لازم برای مرورگرهای قدیمی را با توجه به پتانسیل های مربوطه خود ، ارائه نمایند.
همانگونه که مشاهده گردید ، طراحی و پیاده سازی یک سیستم پیچیده و مدرن که شامل چندین اینترفیس و چندین نوع کاربر است ( کارکنان بانک ، همکاران تجاری که از پلات فرم های خاص خود استفاده می نمایند ، مشتریان بانک که از دستگاههای متعددی بمنظور ارتباط با سیستم استفاده می نمایند ) ، با استفاده از پلات فرم دات نت ، بخوبی میسر خواهد شد.دات نت در رابطه با طراحی و پیاده سازی این نوع سیستم ها ، تمامی امکانات مورد نیاز را در اختیار طراحان و پیاده کنندگان سیستم های نرم افزاری قرار خواهد داد .
منبع : شرکت سخاروش


همچنین مشاهده کنید

روزنامه ایرانخبرگزاری برناسایت فرازدیلیخبرگزاری تحلیل بازارروزنامه دنیای اقتصادسایت تابناکسایت اقتصاد 24خبرگزاری فارسخبرگزاری مهرروزنامه ابتکار