یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

فرّخ لقا لقاء تفتی


جنسیت: زن
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم و دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: ادیب و شاعر
از اهالی تفت یزد بود که در اواخر سلسلهٔ صفویه زندگی می‌کرد. از اوست:
یوسف برفت و قلب زلیخا به تن نماند
یعنی چو رفت جان ، رمقی در بدن نماند
باز آمد آن غزیز به دارالسرور وصل
در مصر عشق ، صحبت بیت‌الحزن نماند
منبع : مطالب ارسالی