دوشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۴۰۱ / 6 February, 2023
مجله ویستا

حقوق اتباع خارجی و فرزندانشان را ضایع نکنیم!


حقوق اتباع خارجی و فرزندانشان را ضایع نکنیم!
مهاجرت از کشورهای جنگ زده همسایه ایران سال هاست که به یکی از مشکلات کشور بدل شده است؛ به خصوص که بسیاری از آن ها غیرقانونی صورت گرفته اند و تخلفات اجتماعی که بدنبال خود آسیب های اجتماعی متعددی چون توزیع مواد مخدر، سرقت، تجاوز و... را نیز تشدید نموده اند.
مدتی است که کشورمان برای اتباع خارجی افغانی و عراقی محدودیت هایی ایجاد کرده تا آنان به موطن خود باز گردند، اما چیزی که نباید نادیده گرفته شود، تضییع حقوق این مهاجران است. متأسفانه برخی از محدودیت ها از حوزه حقوق فردی این اتباع خارج شده و به حقوق فرزندان شان گسترش یافته است. بی شک فرزندان صغیر اتباع خارجی، گناه و تقصیری در هر نوع تصمیمی که والدین شان گرفته اند، ندارند و محروم کردن آنان از گرفتن شناسنامه، عدم امکان تحصیل و غیره، مصادیقی از ظلم به ایشان است که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
ممکن است باشند حکومت های غیردینی ای که اقدامات سختگیرانه مشابه ای برای مهاجران وضع کرده اند، اما فراموش نکنیم که وظیفه یک حکومت دینی دفاع از حقوق انسان هاست، حتی اگر آنان خود نسبت به حقوق شان آشنایی نداشته باشند، یک حکومت معنوی می بایست مدافع حقوق مادی و معنوی آن ها و کرامت انسانی شان باشد، تا مبادا در روز رستاخیز توانایی پاسخگویی و دفاع از آنچه در حق دیگران مرتکب شده، نداشته باشد. از این روی قوانین مهاجرت اتباع خارجی و محدودیت هایی که برای آنان و به خصوص فرزندان شان قائل شده ایم، می بایست مورد تجدیدنظر جدّی قرار گیرند و اصلاح شوند. بگذاریم تا بتوانند بخوانند و بدانند تا به سبب جهل و تعصب به سوی فساد و کارهای خلاف کشیده نشوند.

دکتر کاوه احمدی علی آبادی
دکترای جامعه شناسی از تگزاس آمریکا
منبع : مطالب ارسال شده


همچنین مشاهده کنید

سایت اقتصاد 24سایت برترینهاخبرگزاری تسنیمسایت همشهری‌آنلاینسایت مثلث آنلاینخبرگزاری تحلیل بازارسایت الفسایت دیپلماسی ایرانیسایت خبرآنلاینروزنامه دنیای اقتصاد