پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

معانی برخی از اصطلاحات


معانی برخی از اصطلاحات
▪ زغال فشرده : میزان ترکیب گوگرد زغال با چسب گیاهی درجه ی فشردگی آ نرا تعیین می کند . اغلب زغال فشرده با سه درجه نرم ؛ متوسط و سخت تهیه میشود.
▪ کاغذ های مناسب : مقوا هایی که سطح زبر و مات دارند .
▪ کاغذ اشتنباخ ؛ کاغذ پاستل ؛ کاغذ برش ؛ کاغذ واتمن ؛ کاغذ دیواری که سطح زبر و پرز دار یا دانه دار داشته باشد
▪ و کاغذ لفاف برای این کار مناسب هستند . کاغذ های کلفت دیگر را که سطح زیر ندارند برای کار با زغال با سمباده میکنند . همچنین از پارچه های ریز بافت برای کار با زغال استفاده می شود .
▪ سطح مناسب : درچنین مواردی باید اطمینان بیابیم که سطح زیاد از حد نرم نباشند تا زغال روی آ ن سر نخورد و کاغذ سوراخهای ریزی نداشته باشد که گرد زغال درون آن باقی بماند.

http://darvar۳۰۰۰.blogfa.com/۸۶۰۹.aspx
منبع : مطالب ارسال شده