پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

۲۳سپتامبر سال ۱۸۴۶ ـ کشف سیاره « نپتون »


۲۳سپتامبر سال ۱۸۴۶ ـ کشف سیاره « نپتون »
۲۳سپتامبر سال ۱۸۴۶ دانشمند آلمانی « یوهان گفرید گال » سیاره « نپتون » را که دور ترین فاصله را دارد کشف کرد. نپتون که سطح آن از انواع گار و بخار پوشانده شده هر ۱۶۵ سال یک بار خورشید را دور می زند و دارای هشت قمر است. روزهای نپتون ۱۶ ساعت و نزدیک به هفت دقیقه است. در سطح این سیاره لکه های بزرگ دیده می شود .به احتمال زیاد هسته آن و نیز قسمت زیر پوسته گازی، جامد است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز