یکشنبه, ۱۶ بهمن, ۱۴۰۱ / 5 February, 2023
مجله ویستا

علی اصغر بهاری


علی اصغر بهاری
علی اصغر بهاری كمانچه می نواخت و ردیف نیز تدریس می كرد. او در دانشگاه تهران و كانون حفظ و اشاعه موسیقی ایران به تدریس كمانچه و ردیف موسیقی ایرانی مشغول بود. اساتیدش میرعلی خان ( پدر بزرگ ایشان)، رضاخان، اكبرخان، حسن خان ( دایی ایشان)، ركن الدین خان، رضا محجوبی ( برای ویولن) بودند.
او در سال ١۳۳٢ فعالیت خود را در رادیو آغاز كرد و در سال ١۳٤٦ برای ضبط صفحه در رادیو فرانسه به پاریس رفت. شاگردانش: علی اكبر شكارچی، داوود گنجه ای، هادی منتظری، محمد مقدسی بودند. او در سال ١۳۳٢ به ساز كمانچه در موسیقی ایران جانی دوباره بخشید و پس از آن به نواختن و همچنین اشاعه این ساز مشغول شد. وی قطعات زیادی برای كمانچه ساخته است.
منبع : پایگاه خبری هنر ایران


همچنین مشاهده کنید

روزنامه ابتکارروزنامه ایرانسایت ورزش سهسایت تجارت نیوزروزنامه توسعه ایرانیسایت اقتصادنیوزسایر منابعسایت مثلث آنلاینسایت دیجیاتوسایت دیپلماسی ایرانی