سه شنبه, ۷ آذر, ۱۴۰۲ / 28 November, 2023
مجله ویستا

اسحاق بن احمد ابویعقوب سجستانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ح ۳۸۶) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: متکلم و داعی اسماعیلی
ملقب به خیشفوج. وی از بزرگان متکلم اسماعیلی در سدهٔ چهارم قمری است. تحقیق کامل آثار ابویعقوب امری است ضروری زیرا ، ابویعقوب تنها مرجع عمدهٔ ما برای اطلاع از عقاید جناح فلسفی اسماعیلیه در سدهٔ چهارم قمری است. رویهٔ فلسفی ابویعقوب به‌طور کلی بر اساس عقاید فلسفی نسفی قرار دارد. نسفی ظاهراً نخستین کسی بود که فلسفهٔ نو افلاطونی را در حدود ۳۰۰ق وارد عقاید اسماعیلیه کرد. از کتاب‌های متعددی که از ابویعقوب به‌جای مانده است ظاهراً مهمهٔرین آنها "کسف‌المحجوب" و "الافتخار" است
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت باتوسایت الفسایت جمارانسایت انرژی پرسخبرگزاری تسنیمسایت تاپ نازسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه آرمان ملیسایت دنده 6سایت همشهری‌آنلاین