یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا


مجازات‌های جایگزین: نقدی بر مجازات زندان، چالش‌ها و راهکارها


مجازات‌های جایگزین: نقدی بر مجازات زندان، چالش‌ها و راهکارها
نویسنده : داود محمدی
شماره کنگره : ۳م۳م/۵/HV۹۲۷۶
شابک : ۱-۰-۹۶۴۹۳-۹۶۴
رده دیویی : ۳۶۴.۶۸
تاریخ نشر : ۲۲/۱۲/۸۴
تعداد صفحه : ۲۱۷
تیراژ : ۲۰۰۰
نوبت چاپ : ۱