چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا


روایت تجربه‌های سبز تجربیات برتر


روایت تجربه‌های سبز تجربیات برتر
نویسنده : صفری، ربابه
شماره کنگره : ۹/۲س/۷/LB۱۴
شابک : ۹۶۴-۷۱۴۲-۸۱-۱
رده دیویی : ۳۷۰.۱
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۱
تعداد صفحه : ۱۵۰
نوبت چاپ : ۱

مجموعه‌ي حاضر، مشتمل است بر تجارب معلمان، مديران، و مربيان مدارس راهنمايي استان همدان در سه حوزه‌ي مديريتي، آموزشي، و پرورش كه توسط گروه آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي اين استان در سال تحصيلي 84-1383 گردآوري شده است.