پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

صالح خراسانی


جنسیت: مرد
تخلص: صالح
تولد و وفات: ( ... )س نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از شاعران خراسان بود که مدتی در ولایت حصار شادمان بلخ زیست و به پیشۀ کتاب‌داری حاکم آن سامان مشغول بود. صالح علاوه بر مهارت در سرودن شعر ، در علم عروض و دیگر صنایع شعری توانایی داشت و امیر علی‌شیر نوایی (م ۹۰۶ ق.) او را ستوده است. در تذکرۀ "مجالس‌النفائس" نام او یک‌بار تحت عنوان صالح و بار دیگر تحت عنوان صالحی آمده و به‌تبع آن در "فرهنگ سخنوران" ذیل صالحی ذکر شده است.
منبع : مطالب ارسالی