جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

محمد قدیمی خو


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (1349 - ... ) 
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: بازیگر
فارغ التحصیل از كارگاه آزاد بازیگری در سال 1376-1377

سوابق بازیگری:
- توفان شن (جواد شمقدری، 1375)
- مجموعه تلویزیونی میعاد در سپیده دم (سعید سلطانی، 1376)
- تلفن (شفیع آقامحمدیان، 1377)
- مجموعه تلویزیونی داستان یك شهر (اصغر فرهادی، 1379)
- مجموعه تلویزیونی گروه هفت (فریال بهزاد، 1379)
- مجموعه تلویزیونی پرونده‌های مجهول (جمال شورجه، 1380)
- مجموعه تلویزیونی نفس سنگ (احمد بخشی، 1380)
منبع : مطالب ارسالی