پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

۴ آوریل ۲۰۰۴ ـ رویدادی غیر قابل پیش بینی که یک بار دیگر روسها را غافلگیر کرد


۴ آوریل ۲۰۰۴ ـ رویدادی غیر قابل پیش بینی که یک بار دیگر روسها را غافلگیر کرد
بسیاری از روزنامه ها در گوشه و کنار جهان عکس چهار جت اف ـ ۱۶ ناتو را که دوم آوریل ۲۰۰۴ در پایگاه هوایی بزرگ شوروی پیشین در لیتوانی پارک شده و یکصد سرباز آن اتحادیه نظامی غرب از آنها مراقبت می کردند در صفحات اول خود چاپ کرده بودند، رویدادی که قبلا قابل پیش بینی نبود. این جتها که روزگاری اگر به مرزهای شوروی نزدیک می شدند سالم باز نمی گشتند ماموریت دارند که پلیس آسمان سه منطقه شوروی سابق در برابر یک منطقه دیگر آن (روسیه) باشند!!. روسها باور نمی کردند که پس از فروپاشی شوروی، ناتو به وطن آنان به جای یک شریک همچنان به چشم یک دشمن بالقوه بنگرد و با این همه گذشت و کوتاه آمدن، هنوز نسبت به آنان ظنین باشد، به همان صورتی که چهار دهه بود.
در پی عضویت مابقی اعضای پیمان منحله ورشو در ناتو، شیراک درپی شرودر (صدراعظم وقت آلمان) به مسکو سفر کرد تا پوتین را که از این حرکت ناتو دلخور شده بود دلداری دهد و آرام کند.
پس از مذاکرات مستقیم و متعدد سران آمریکا و انگلستان با گورباچف در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ که منجر به فروپاشی بلوک شرق و شوروی شد، رهبران غرب سیاست پرمنفعت مذاکره حضوری و تلفنی پیاپی با سران مسکو و پذیرایی رنگین از آنان را همچنان دنبال می کنند و روزنامه های روسیه هم که غیر دولتی و تجاری شده اند اخطاری نمی دهند. قاطبه روسها نیز به تلاش معاش سرگرمند که هفت دهه نگران آن نبودند. به نظر می رسد که در روسیه امروز، تنها شماری کم دیده می شوند که جنگ جهانی دوم و تلفات ۲۷ میلیونی خود را فراموش نکرده باشند که ۱۱ بار بیش از تلفات ژاپن بود. در میان همین گروه کوچک، برخی لب فرو نمی بندند و می گویند در غرب هنوز عده ای هستند که مایلند فدراسیون روسیه هم تجزیه شود و حرف این چند تن را نیز باید در رسانه های خارج ار روسیه دید!.
تحولات شگفتی آور جاری چند نفری را هم بر آن داشته که بگویند آن زمان فرا رسیده است که برخی از متهمان به تضعیف جهانی روسها، و دست کم گورباچف، شوردنادزه و یلتسین دستگیر و محاکمه شوند تا مردم بر حقایق وقوف یابند و درس بگیرند و وطن را از گرداب موجود نجات دهند. این جماعت استدلال می کنند که در محدوده شوروی سابق، از فروپاشی شوروی و نظام آن و بلوک شرق کسی جز چند فرصت طلب مادیگر و آزمند سود نبرد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز