سه شنبه, ۱ فروردین, ۱۴۰۲ / 21 March, 2023
مجله ویستا

قانون مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه مسافربری قبل از اخذ مجوز لازم


قانون مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه مسافربری قبل از اخذ مجوز لازم
هرگونه تغییر در قسمت‌های موتور، شاسی، اتاق و نیز اجزای اتاق كه موجب تغییر ظرفیت وسایل نقلیه مسافربری و یا تغییر درجه (تیپ) وسایل مذكور گردد، بدون اجازه قبلی واحدهای تابعه معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
صاحبان این قبیل وسایل در صورتی كه قصد تغییر در هر یك از قسمت‌های مذكور را داشته باشند، موظفند قبل از اقدام به تغییر وضعیت، تقاضای خود را ضمیمه مدارك مربوط، به واحدهای معاونت مذكور، در محل شماره‌گذاری وسیله نقلیه جهت كسب مجوز لازم، تسلیم نمایند تا در صورت موافقت پس از انجام تغییرات مورد نظر، كارت مشخصات جدید، صادر گردد.
صاحبان وسایل نقلیه كه تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویبنامه، وسایل نقلیه خود را بدون اخذ مجوز از واحدهای تابعه معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل‌ونقل تغییر وضعیت داده‌اند، مكلفند به تدریج ظرف یك سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویبنامه به واحدهای تابعه معاونت مذكور در محل شماره‌گذاری وسیله نقلیه مراجعه و قبل از پایان مهلت تعیین شده نسبت به اصلاح كارت وسیله نقلیه مربوطه (در صورتی كه تغییرات انجام شده از نظر فنی فاقد اشكال تشخیص داده شود) اقدام نمایند.
تبصره : در صورتی كه تغییرات انجام شده روی وسایل نقلیه موضوع این ماده از نظر فنی مورد تایید واحدهای تابعه معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا واحدهای تابعه وزارت صنایع سنگین قرار نگیرد، واحدهای تابعه معاونت راهنمایی و رانندگی، كارت مشخصات جدید را مطابق با حداقل استاندارد مورد قبول و یا استاندارد اولیه آن پس از تایید كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت صنایع سنگین، راه و ترابری و معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر خواهند نمود.
منبع : روزنامه تهران امروز


همچنین مشاهده کنید

سایت زومیتروزنامه همشهریسایت اعتماد آنلاینسایت بیتوتهسایت چیدانهسایت الفروزنامه شهروندسایت انصاف نیوزخبرگزاری برناسایت جماران