شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

عصر یخبندان دو


عصر یخبندان دو
ـ نکاتی چند قبل از شروعبازی:
می‌توانید با گرفتن میوه‌ها و گلبرگ‌ها، جان و انرژی خود را زیاد کنید. همچنین با ضربه زدن به تکه‌سنگ‌ها (که نورانی می‌باشند) سنگ دریافت کرده و در مقابل حیوانات از خود دفاع کنید (در راه‌یابی به آنها اشاره نمی‌شود). در هر کجا که بخواهید می‌توانید بازی را ذخیره کنید، در Start.
● شروع بازی
سمت چپ از سکوها بالا رفته به چپ راه را ادامه داده در انتهاء صحنه را دیده به داخل آب رفته با دکمهٔ مثلث به زیر آب بروید و با زدن تند تند دکمهٔ ضربدر حرکت کنید. در انتهاء از راست بالا بروید و با دو وش کنار صحبت کنید. صحنه را دیده و به جلو بروید، با ماموت صحبت کرده صحنه را دیده و به عقب برگردید. از طریق سنگ‌ها بر روی سکو رفته تا انتهاء راه را ادامه داده و از بین شیار نورانی با مثلث وارد شوید.
به جلو رفته و در سه قسمت یخی با دو بار پرش (ضربدر) و بعد سریع با ضربه زدن (مربع) آن را شکسته فندق‌ها را جمع‌آوری کنید. از چپ به جلو رفته در انتهاء از دیوار روبرو (با دکمهٔ مثلث) بالا رفته و جلو بروید. پائین رفته به راست تا انتهاء بروید.
گردو را برداشته و کمی به عقب به داخل قوارهٔ کوچک بروید. صحنه را دیده و از کنار، یخ‌ها را شکسته و آیتم را بردارید. به پائین، به جلو بروید و مواظب خوک‌های وحشی باشید. بالا بپرید و از روی تنهٔ درخت به جلو بروید. از کنار به بالا ببرید و از روی دیوار تند تند مثلث را بزنید تا بالا بروید. به جلو رفته صحنه را دیده جلوتر بروید تا صحنه‌ای دیگر ببینید.
در این قسمت باید در وقت تعیین شده چهارده فندق را جمع‌آوری کنید و وقتی‌که بر خواست به عقب آنگاه کند. سریع‌ ضربدر را زده تا به‌صورت یک مرده در بیائید، بعد دوباره ضربدر را زده تا بلند شوید همین‌طور ادامه داده و همهٔ فندق‌ها را جمع کرده صحنه‌ را دیده و به جلو بروید. پس از نابود کردن خفاش‌ها از راه سمت راست به جلو بروید، سوسک‌ها را هم نابود کنید. در انتهاء از روی سکوهای سمت چپ بالا رفته و به جلو بروید.
از چپ رفته در بین دو بوتهٔ سمت چپ تابلوی زرد L۱ را نگه داشته تا گردو بیرون بیاید. آن را گرفته به جلو تا انتهاء بروید. داخل غار جلوی موجود بزرگ گردو را برداشته (با زدن تند تند مثلث) و با او حرف بزنید. صحنه را دیده و میوه‌های داخل گل را برداشته (یا ضربه زدن به گل‌ دهان بسته) به عقب برگشته پائین رفته و از راه روبروی تابلوی زرد به جلو بروید (در راه حشرات را نابود کنید). در انتهاء از دیوار بالا رفته و گردو را بردارید.
از پشت سر خود به جلو برود، در انتهاء پائین بپرید، با بو کشیدن (دکمهٔ L۱ گردو را از داخل بوته درآورده و آن را بردارید. به داخل شیار کنار رفته ”با دکمهٔ مثلث“ به جلو بروید. به داخل غار طرف ماموت بروید. به طرف کرگدن سمت چپ رفته صحنه را ببینید. نوشتهٔ روی تابلو را بخوانید ”با مثلث“ صحنه را دیده توجه کنید که فندق را کدام یک از خفاش‌ها پنهان می‌کنند بعد با فلش بر روی ان کلید کنید. سه بار این کار را درست انجام داده تا صحنه‌ای ببینید.
به جلو رفته (در بازی می‌توانید از دست دشمنان خود فرار کنید) تا به لاک‌پشت بزرگترین بسید. با او حرف زدن صحنه را دیده سپس با سنگ به او ضربه بزنید پس از دیدن صحنه دوباره با او ضربه زده تا صحنه‌ای دیگر ببینید.
بر روی لاک او پریده و به بالا بپرید. به جلو، سمت راست، رفته از کنار درخت پائین بر روی سکو بروید، وارد شیار شده به جلو تا انتهاء رفته و همه آیتم‌ها را جمع‌آوری کرده به عقب برگشته و بعد از دریاچه‌ٔ یخ‌زده از کوها بالا بروید همین‌طور بالا رفته تا به شیار برسید. داخل شده به جلو بروید تا در انتهاء کنار تابلوی زرد برسید از دیوار کنار بالا رفته و به جلو بروید. تا انتهاء رفته و از دیوار کنار بالا بروید تا صحنه‌ای ببینید.
بازی را انجام داده (سعی کنید امتیاز خوبی به‌دست آورید) در این قسمت باید هفت‌هزار امتیاز جمع‌آوری کنید که می‌توانید با گرفتن آیتم‌ها و از بین تیرک‌ها رد شدن و در هنگامی‌که به هوا می‌پرید حرکت‌ها را با جهت شده انجام دهید تا امتیاز بگیرید. مواظب باشید که به یخ‌ها و سنگ‌ها برخورد نکنید چون از شما امتیاز کم می‌شود در انتهاء صحنه و دمو را ببینید (می‌توانید به عقب برگردید و صندوق‌ها را جمع‌آوری کنید).
با استفاده از طناب به آن طرف رفته در راه مواظب خرس‌ها و گرازها باشید. به جلو رفته و از طریق گلبرگ‌ها به آن طرف روید. به سمت راست رفته و زیر درخت گردو را بردارید باز از طریق گلبرگ‌ها به آن طرف رفته از سمت چپ بر روی سکوها بروید. تابلو را مطالعه کرده و پس از دیدن صحنه از راست بر روی سکوها رفته داخل شکاف شده به جلو بروید (سنگ‌های زیادی را جمع‌آوری کنید). ۲۵ میمون را با سنگ زده تا صحنه را دیده و گردو را بردارید.
به عقب داخل شکاف برگشته بر روی تار رفته و ضربدر را بگیرید تا بالا بپرید. بر روی شاخهٔ درخت رفته و گردو را بردارید. صحنه را یدده به عقب داخل شکاف درخت شده (پس از اینکه از گلبرگ اول و دوم گذشتید) از طریق قارچ بالا رفته و توسط طناب به آن طرف بروید. به جلو رفته از طناب بعدی گذشته جلوتر از طناب دیگر هم رد شده بر روی سکوی سنگی رفته و داخل شکاف شوید. جلو بر روی سکوهای سنگی سمت چپ بپرید و بالا به جلو طرف لانهٔ کرکس بروید.
بر روی آن پریده به طرف درختی که کرکس روی آن است بروید. با کرکس صحبت کرده پس از دیدن صحنه جلوتر با میمون حرف بزنید. صحنه‌ای خواهید دید، با مثلث جوجه کرکس‌ها را برداشته داخل لانه قرار دهید.
پس از دیدن صحنه به زیر طناب رفته و دو پرشه طناب را گرفته تا به آن طرف بروید. وارد شیار شده به جلو رفته و وقتی‌که شروع به سُر خوردن کردید مواظب سنگ‌ها هم باشید. در انتهاء به جلو رفته در پشت سنگ‌های بزرگ کنار کرگدن با حیوان حرف زده صحنه را دیده به عقب برگشته و میوه را برای او ببرید. به عقب سمت کرگدن برگشته او را وادار کنید تا به شما ضربه بزند. در کنار درخت ایستاده و وقتی که به طرف شما آمد. سریع کنار رفته تا ضربهٔ او به درخت اصابت کند و میوه پائین بیفتد. آن را برای حیوان پست سنگ‌ها ببرید.
این کار را چند بار انجام داده تا صحنه‌ای ببینید. بر روی تخته‌سنگ رفته (جائی که پنج سنگ کوچک روی آن است) و مثلث را بزنید و هنگامی‌که رنگ آبی کنار تصویر آمد مسیر کرده تا پر شود. سپس ضربدر را بزنید تا به بالا پرتاب شوید. گردو را گرفته و پائین بیائید. این کار را ادامه داده تا هر پنج گردو را جمع‌آوری کنید.
به عقب از روی تنهٔ درخت به جلو بروید و بعد داخل شیار سمت چپ داخل درخت شوید. راه را تا انتهاء ادامه دهید و با ماموت حرف زده تا صحنه‌ای ببینید. کمی به عقب برگشته و از طریق قارچ‌ها بالا بروید تا به پرندهٔ داخل درخت برسید. با او صحبت کرده صحنه‌ای می‌بینید. به جلو رفته از طریق برگ‌های پهن به جلو بروید. از روی درخت که قسمتی از آن شیاردار است بالا بروید تا انتهاء رفته و بعد از برگ‌های چسبیده به دیوار دوباره بالا بروید.
به جلو رفته در انتها به طرف سمور پائین بروید. به جلو بروید و از داخل غار گذشته تا انتهاء راه را دامه دهید. صحنه را دیده و بازی را انجام دهید. مواظب باشید که جوجه‌تیغی و سمورها را نزنید و فقط بهموش‌ها ضربه بزنید. در پایان صحنه و دموئی می‌بینید. در این قسمت بیست صندوق را جمع‌آوری کرده تا صحنه‌ای ببینید (مواظب تمساح‌ها که از زیر یخ بیرون می‌پرند باشید و درون آب هم نیفتید). گردوی انتهائی را برداشته تا صحنه‌ای ببینید.
به جلو رفته پس از اینکه از قسمت سُر خوردن گذشتید از سمت چپ، از سکو بالا بروید. از قسمت توری قرمز کم به راست بروید. از سکوی پل مانند به جلو رفته همین‌طور از بالا و از روی سکوها حرکت کرده پس از اینکه سه طناب را پشت سر گذاشتید. در انتها کنار چشم‌ها صحنه را ببینید. هر بار که چشمی باز شد با سنگ به او ضربه بزنید، تا سی بار این کار را انجام داده تا صحنه و دموئی ببینید. به جلو بروید، در سمت چپ کنار یک فوارهٔ باز و سه قوارهٔ بسته سنگ سفید را برداشته و بر روی یکی از فواره‌ها بگذارید.
صحنه را دیده، بر روی فوارهٔ بزرگ رفته تا شما را بالا ببرد. بعد بر روی سکو بروید، سنگ را برداشته و پائین بیائید. سنگ را روی یکی از سوراخ‌ها گذاشته و پس از دیدن صحنه بر وی فواری آب رفته تا بالا بروید. بر روی برگ‌های کنار رفته همین‌طور به جلو رفته توسط طناب به آن طرف رفته و به جلو بروید. تا بر روی سکوی سنگی بروید.
سنگ را برداشته و پائین بیائید، آن را بر روی فوارهٔ آخر گذاشته تا صحنه‌ای ببینید و بر روی فواره بروید تا بالا بروید. داخل سوراخ کناری شده و به جلو بروید. از داخل غار گذشته و جلوتر صحنه‌ای می‌بینید. به جلو رفته از چپ بر روی سکوها بروید. سه تخم زرد و یک تخم آبی وجود دارد، تخم آبی را برداشته و پائین بروید. به جلو سمت فلش بروید.
از شیب بالا رفته و تخم را در لانه قرار دهید. تخم سبز را برداشته کمی پائین از روی تنه درخت به جلو بروید. راه را ادامه داده از کنارهٔ تنه درخت کوچک گذشته و به جلو تخم را داخل سوراخ قرار دهید. صحنه را دیده به جلو بپرید. از طریق سکوها بالا رفته بر روی تخم‌ها رفته تخم زرد را برداشته و پائین بروید. به جلو رفته از روی سنگی که مثل پل است رد شده به چپ کنار سوراخ بروید. تخم را آنجا گذاشته تا صحنه‌ای ببینید.
داخل شکاف رفته و صحنه‌ای ببینید. به جلو رفته و با خوک صحبت کرده حرکت‌هائی که آنها به نوبت انجام می‌دهند می‌توانید به حافظهٔ خود سپرده یا یادداشت کنید.سپس آن حرکت‌ها را به نوبت انجام دهید: بار اول چهار حرکت، بار دوم پنج حرکت، بار سوم شش حرکت، بار چهارم هفت حرکت، بار پنجم هشت حرکت، شما باید در وقت تعیین شده این کار را انجام دهید. صحنه را دیده به داخل گل رفته در انتهاء سمت چپ کنار سکو، جائی‌که خوک بالا می‌آید رفته و بایستید تا خوک بالا بیاید و شما را به جلو ببرد. سریع به روبرو بپرید و به جلو سمت چپ بروید. در کنار، از دیوار بالا بروید. به چپ رفته تا صحنه‌ای ببینید. سپس با سنگ به خوک ضربه زده تا صحنه‌ای دیگر ببینید. پائین بپرید، بر پشت خوک بپرید تا شما را به آن طرف ببرد. به بالا بپرید، به جلو رفته و بالا بروید. به جلو رفته از راست، از دیوار بالا رفته و میوه را از داخل زمین برداشته و پائین بیایند. به جلو داخل شکاف رفته از روی تارهای عنکبوت هم می‌توانید حرکت کنید تا به باتلاق برسید.
از چپ، از روی تار بالا رفته و به راست و از قسمتی که تار نامرئی است به جلو بروید. پائین آمده به جلو رفته در انتهاء وارد درز شده به پائین بپرید. با دو ضربدر سپس مربع بر روی عنکبوت‌ها ضربه زده دوباره به این صورت ضربه بزنید تا نابود شوند. صحنه‌ای می‌بینید، از او فاصله بگیرید و قویت که دهان خود را بالا برد با سنگ به زیر شکمش ضربه بزنید. این کار را ادامه داده تا او را نابود کنید. مواظب عنکبوت‌های اطراف باشید. صحنه را دیده، بر روی شکم عنکبوت رفته و به بالا بپرید. داخل شکاف شده به جلو بروید.
در انتهاء توسط تار کنار بر روی تنهٔ درخت بروید. به جلو رفته در انتهاء توسط تار بالا بپرید. داخل شکاف شده صحنه را ببینید. مستقیم به جلو سمت شترمرغ رفته به او ضربه زده تا بیفتد و با مثلث سوار او شوید. اینک کنترل او در دست شما است، او را به جلو هدایت کرده و بر روی سکو بپرید (همراه با شترمرغ) گردو را برداشته و به راست بر روی تنه درخت بپرید. بر وی سکو رفته و به جلو بپرید. می‌توانید با مربع (ضربه زدن) از خود در مقابل حیوانات باتلاق دفاع کنید. به انتهاء سکوی بلند رفته تا یک سکو در جلو ببینید. بعد با دو بار پرش و سپس گرفتن دکمهٔ ضربدر (پرواز کردن) بر روی سکو بروید. مثلث را زده تا از پشت شترمرغ پائین بیائید. سنگ را برداشته و پائین بیائید. از راست، سنگ را داخل سوراخ یا فوارهٔ خاموش قرار دهید تا صحنه‌ای ببینید. بر روی فواره آب رفته تا بالا بروید، از کنار بر روی سکو رفته و سنگ را بردارید. به پائین رفته به جلو بروید سنگ را بر روی سوراخ گذاشته و پس از دیدن صحنه بر روی فواره رفته از کنار بر روی سکو بروید.
گردو را برداشته و پائین بروید. از راست به جلو رفته تا به شترمرغ برسید. به او ضربه زده و سوارش شوید. به جلو رفته از چپ بر روی سکو رفته گردو را برداشته پائین آمده از روی سکو بر روی سکوی سمت چپ کنار دو تنهٔ درخت کنار هم بروید. بر روی سکوی وسط باتلاق روبروی شکاف بپرید و گردو را بردارید. به داخل شکاف روبرو کنار فواره بروید. صحنه‌ای می‌بینید. به سمت چپ بروید تا به تار عنکبوت برسید، توسط آن بالا بپرید. به جلو سمت دو موش رفته و با آنها صحبت کرده سپس سریع سوراخ‌هائی را که با فلش نشان داده می‌شود خراب کنید. سریع این کار را انجام داده پس از اینکه بازی را بردید از موش گردو را گرفته صحنه را دیده و به عقب برگردید. از کنار، از روی سکوها به بالا داخل تونل بروید. در انتهاء داخل شکاف شده به جلو بروید. از داخل تنه به جلو رفته از راست بروید.
با آشپز صحبت کرده صحنه را دیده و به راست بروید تا به شلغم‌های کاشته شده برسید. شلغم‌ها را از خاک بیرون بیاورید، یکی از آنها سالم است. آن را برداشته و برای آشپز ببرید. صحنه را دیده و دوباره به راست برگشته و بر روی سنگ‌هائی که طناب از روی آن می‌گذرد رفته شلغم سالم را برداشته و از همانجا پائین بیائید. آن را به آشپز داده از طریق طناب به سمت سه شغلم رفته و شلغم سالم را بردارید و برای آشپز ببرید. صحنه را دیده و گردو را بردارید. به راست رفته جلوتر از سنگ‌ها با کشاورز صحبت کرده پس از دیدن صحنه به عقب رگردید و با جادوگر صحبت کنید. یکی از مدل‌های آبی، قرمز یا سبز را برداشته و به کنار داخل دهان مجسمه بیندازید. صحنه را دیده، شما با این سه مدال باید سرهای رنگی مجسمه را به موازات اولی در پائین تطبیق دهید.
این کار با انداختن هر مدال داخل دهان مجسمه انجام می‌پذیرد. پس از پایان کار، از پشت مجسمه‌ها که برگ‌ به آن چسبیده بالا رفته گردو را برداشته پائین رفته و سه جوجه کرکس را به طرف مزرعه‌دار برانی تا به داخل لانهٔ خود بروند می‌توانید تک تک این کار را انجام دهید). هر سه جوجه را داخل لانه کرده تا صحنه‌‌ای ببینید. گردو را برداشته به عقب داخل آب بروید. به زیر آب به جلو بروید. در انتهاء وقتی به ابشار رسیدید از راست، از دیار بالا بروید. گردو را برداشته و پائین بروید
. به عقب از داخل تنهٔ درخت به داخل شکاف رفته به سمت چپ بروید. از کنار، از دیوار بالا رفته به راست بروید (عنکبوت‌ها را نابود کنید). با طناب به آن طرف رفته به چپ سمت جادوگر بنفش بروید، با او صحبت کرده تا صحنه‌ای ببینید. بر روی قسمت آتشکدهٔ کوچک رفته و مثلث را بزنید. سیع از کنار جادوگر، از روی دیوار بالا رفته راه را از روی دیوار ادامه دهید تا به شکاف برسید. داخل شده به کنار رفته و از روی دیوار بالا بروید. داخل شکاف شده دوباره از کنار، از روی دیوار بالا بروید. به سمت جلوی مجسمهٔ سنگی بزرگ رفته و داخل گودی بروید. صحنه را دیده و گردو را بردارید. به عقب خود نگاه کنید، توسط طناب پائین بروید. بر روی سکوهای سمت راست رفته به پائین نگاه کرده اگر سکوها را دیدید پائین بپرید. به سکوی پائین‌تر رفته و از کنار وارد شکاف شده صحنه را دیده بر روی آتش کنار، دُم خود را آتش زده (آتشکده کوچک) و سریع از چپ توسط دو سکو و دو طناب به سمت تارهای عنکبوت بروید و آنها را آتش بزنید. به انتها رفته و گردو را بردارید.
سریع به عقب برگشته (کنار آتشکده) دوباره دُم خود را آتش زده و مستقیم به جلو بروید. از قسمت سکوها به جلو رفته از طریق تارها بر روی سکوها بالا بروید. در انتهاء تار را آتش زده و به جلو بروید. از قسمت سُرسُره گذشته و در انتهائی گردو را بردارید. پائین رفته و دوباره از طریق سنگ‌ها به جلو بروید تا به یک سنگ تعادلی برسید. بر روی سنگ سمت راست قرار گیرید تا پائین برود. بعد سریع از طرف چپ سنگ که بالا آمده بر روی سکو بپرید. گردو را رداشته و به کنار آتشکده برگردید.
(از طریق سنگ‌ها و سکوها) دُم خود را دوباره آتش زده و از طریق سکوها به جلو بروید. توسط تار بالا رفته تا به صخره برسید (صخرهٔ سیاه بلند) از آن بالا رفته تار را آتش زده و به جلو بروید. به وسط بروید چون دور و بر شما باتلاق است. به جلو رفته، سمت چپ تار را آتش زده و گردوی کنار گل را از داخل زمین درآورده صحنه را ببینید. وارد شکاف شده به پائین رفته و از طریق سنگ‌ها به جلو بروید تا به شکاف زیر قسمت تونلی که از آن گردو را برداشتید برسید. داخل شده صحنه را دیده به چپ بروید. از شیب بالا رفته همین‌طور ادامه دهید. در انتهاء سنگ را برداشته و کمی به عقب برگردید. از سکوهای کوچک سمت چپ پائین رفته و سنگ را داخل سوراخ قرار دهید تا به بالا برگشته و توسط سکو به بالا بروید. به جلو رفته تا به یک فندق داخل زمین برسید. آن را برداشته تا صحنه‌ای ببینید.
توسط سنگ‌های روی هوا مواد مذاب به آن طرف برید تا به تار برسید. از طریق تار بالا رفته و به چپ داخل تونل بروید. در انتهاء از طریق طناب به آن طرف بروید. به چپ رفته و سنگ را در انتهاء بردارید. به عقب برگشته و سنگ را داخل یکی از سوراخ‌ها قرار داده صحنه را دیده به داخل شکاف رفته تا بر روی سکو بروید. بر روی سکوی جادوئی بپرید و سنگ را بردارید پائین آمده و آن را داخل سوراخ قرار داده صحنه را ببینید. به داخل شکاف رفته بر روی سکوی سمت راست بپرید. به جلو رفته در انتهاء به گردو ضربه زده صحنه را ببینید و جلوتر از طریق سنگ‌های روی مواد مذاب به آن طرف بروید. کمی به جلو از کنار، از دیوار بالا رفته پس از دیدن صحنه جلوتر به داخل سوراخ اول بروید.
مثلث را زده و بخار را تا نصفه پر کنید (این کنار تصویر) تا بر روی فندق‌ها بیفتید. به چپ رفته و با دو بار پرش و بعد دکمهٔ مربع چوبی که طناب را به آن بسته‌اند بشکنید. صحنه را دیده و از طریق سوراخ بخار به کنار سه سوراخ فشار برگردید. اینک به داخل سوراخ دومی رفته و فشار بخار را کامل بگیرید. از کنار چوب طناب بسته را شکسته صحنه‌ای می‌بینید، از طریق سوراخ بخار کنار به سمت سه سوراخ بخار برگشته و وارد سومی شده خود را پرتاب کرده و از چپ چوب طناب بسته را شکسته و بعد به راست تا انتهاء بروید. چوب دیگر را شکسته تا صحنه‌ای ببینید.
جلو رفته در انتهاء از دیوار سمت چپ بالا بروید، در انتهاء وارد شکاف شده با ببر صحبت کرده صحنه را دیده به داخل اب رفته و از روی تکه‌های یخ به جلو بروید. بالا سمت فندق داخل شکاف رفته به آن ضربه زده تا صحنه‌ای ببینید. به جلو داخل شکاف رفته (در سمت چپ) به جلو بروید. بر روی سکوی سمت چپ رفته و به فندق ضربه بزنید. صحنه را دیده و به پائین برگشته با ببر صحبت کرده تا صحنه‌ای ببینید. به جلو بروید و در انتهاء از دیوار کنار بالا رفته داخل شکاف شده و به جلو بروید.
از راست وارد تونل شده به جلو بروید. در کنار طوطی سمت چپ از دیوار بالا بروید، توسط سکوها بالا رفته و داخل شوید. همین‌طور به جلو بروید، از شیب پائین رفته از شیب بعدی گذشته تا به آب برسید. داخل آب خیلی سریع حرکت کنید. چون راه طولانی است (با زدن تند تند دکمه ضربدر) تا انتهاء رفته بالا آمده و گردو را جلو بردارید. به عقب برگشته (از داخل آب) تا به دو راهی آب برسید. به چپ رفته در انتهاء از آب بیرون آمده و در سمت راست ماموت از دیوار بالا بروید. به داخل تونل رفته از آن قسمت گذشته به داخل آب رفته و از زیر اسکلت دایناسور به جلو بروید. در انتهاء گردو را برداشته و بیرون بروید.
سمت چپ اسکلت از روی سنگ‌های یخی بالا رفته و وارد شکاف شده به جلو بر روی ماموت بپرید. با دو پرش و ضربه زدن، یخ را شکسته صحنه را ببینید. گردو را برداشته از طریق آب سمت راست جلوتر به اول کنار کرکس تخم‌های شکسته برگردید (از همان راهی که آمدید) یکی از تخم‌های شکسته در چپ را گرفته و به جلو بروید. از راه باریک (مواظب خرس‌ها باشید) به جلو بروید. پس از دیدن صحنه به آن طرف پریده به داخل شکاف بروید. به چپ، پائین بروید. به جلو رفته از سمت چپ، از دیوار بلند بالا رفته و به جلو بروید. در انتهاء وارد شکاف شده و صحنهٔ پایانی بازی را ببینید.
مهدی کلهری
منبع : مجله بازی‌های رایانه‌ای