پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

The Darkness


The Darkness
روز تولد جکی است، یک مافیائی نترس، و او به همراه دوستانش حوالی خیابان ۲۱ در حال رانندگی می‌باشند که پس از مقداری تعقیب و گریز و واژگون شدن ماشینشان ناگهان جکی مشاهده می‌کند که همه جا در تاریکی فرو رفته است. در واقع وجود او توسط تاریکی به تصرف درآمده. پس از بیدار شدن، جکی که از توانائی فوق‌العاده‌ای برای کنترل موجودی چند سر برخوردار است و در محیطی ناشناخته چشم باز کرده است اینک باید کنترل آن را در بازی یاد بگیرد و بازی را به پیش ببرد و با نیروهاشرور زیرزمینی به مقابله برخیزد. یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این بازی، نمایش تازه از پدیدهٔ جرم و جنایت و وحشتی فوق طبیعی است که بر جان بازیکن می‌ریزد، یک بازی غیرخطی اول شخص و وهم‌انگیز.
این بازی برای گروه‌های سنی M در نظر گرفته شده و توسط Starbreese ساخته شده و توسط ۲K انتشار یافته است.
● کلیدهای مورد استفاده در داخل بازی:
▪ RT و LT: برای شلیک کردن
▪ Y: برای پرش
▪ آنالوگ سمت راست برای زوم کردن
▪ آنالوگ سمت چپ برای نشستن
▪ LB برای احضار اژدها
▪ RB برای هدایت اژدها و حمله به دشمن
▪ با گرفتن LB و زدن B،X،A و Y شما می‌توانید شیاطین را احضار کنید.
● نکات مهم قبل از شروع بازی:
▪ برای احضار اژدها باید در جائی باشید که تاریکی حکم‌فرما باشد بنابراین منابع نور را نابود کنید.
▪ احضار هرکدام از شیاطین برای کار خاصی در طول بازی می‌باشد و هر کدام وظیفهٔ خود را در مواقع ضروری انجام می‌دهند.
▪ با زدن جهت بالا اژدهای شما تغییر رنگ می‌دهد و این به آن معنی است که هر رنگ قدرت خاص خود را دارد.
● شروع بازی:
آنالوگ را بالا دهید تا تصویر دوستان خود را که داخل ماشین در حال رانندگی هستند ببینید. بعد از کمی رانندگی و تعقیب و گریز مهیج، شما روی زمین افتاده‌اید، دکمهٔ Back را زده و کنار دوست خود که روی زمین افتاده است رفته و با زدن دکمهٔ A او را بلند کنید. پس از صحبت با او، دو هفت‌تیر می‌گیرید که با استفاده از دکمه‌های RT و LT می‌توانید شلیک کنید، قفل در را شکسته و وارد شوید، سمت راست بالا پریده و به جلو بروید. کنار در آهنی دکمهٔ A را زده تا در باز شود. وارد آسانسور شوید و دکمه را بزنید تا آسانسور فعال شده پس از بالا آمدن آسانسور، جلو رفته دشمنان را از پای درآورید و وارد در کوچک شوید. وارد در بعدی شده و از پله‌ها بالا بروید. دشمنان را از میان برداشته سمت چپ وارد در شوید، مسیر را هم‌چنان به جلو بروید و دشمنان را از پای درآورید. وارد آسانسور شده و بالا رفته، مسیر را طی کنید. در ادامه آنالوگ سمت چپ را به داخل فشار دهید تا بنشینید. به جلو رفته و راه را ادامه دهید و دشمنان را از پای درآورید از در عبور کرده از سکو و بعد از پله‌هابالا بروید، فردی را که از داخل پنجره به شما شلیک می‌کند را کشته و از سکوها بالا بروید. وارد پنجره شده، مسیر راهرو را پیموده وارد اتاق شوید (از داخل تلویزیون می‌توانید رئیس آخر بازی را ببینید). در کنار تلویزیون را باز کرده، مواظب باشید و از آن فاصله بگیرید تا کشته نشوید، بعد از انفجار، شما روی زمین افتاده‌اید بلند شده دشمن‌های بالای سر خود را از میان برداشته و وارد در کوچک شده و به جلو بروید و داخل در بعدی شوید. سمت راست مسیر را جلو رفته، سمت چپ وارد قبرستان شوید. دشمنان را از پای درآورید و سمت راست وارد زیرزمین شوید. انتهای زیرزمین با مردی به نام Frank صحبت کنید، گزینه‌های اول و دوم را به نوبت زده و از زیرزمین خارج شوید تا دموئی ببینید در این قسمت شما قدرت شیطانی دریافت کرده‌اید، می‌توانید قدرت اژدها را با زدن LB فعال کنید و هم‌چنین با زدن RB می‌توانید به دشمنان حمله کنید.
جلوتر با گرفتن دکمهٔ LB و سپس زدن X یکی از شیاطین کوچک را احضار کنید تا به آن طرف دیوار رفته و در را برای شما باز کند، هم‌چنین می‌توانید برای حمله به دشمن با زدن دکمهٔ X به او فرمان حمله به دشمنان را بدهید، در ضمن روی جنازه‌ها می‌توانید با زدن دکمهٔ A قلب آنها را از سینه خارج کنید و قدرت اژدهای درون خود را افزایش دهید. به هر حال سمت چپ از پله‌ها پائین بیائید، در بسته است به عقب برگشته سمت چپ کنار دیوار از راه هواکش با زدن دکمهٔ LB و احضار اژدها و هم‌چنین با زدن RB و هدایت آن به داخل هواکش رفته و داخل اتاق شوید تا به نگهبان کنار در برسید. در ادامه RT را بزنید تا نگهبان کشته شود و کلید را بگیرید. حالا با استفاده از کلید در را باز کنید و جلو بروید تا به داخل مترو برسید.
از این قسمت به بعد بازی دشوارتر خواهد شد و به دقت بیشتری از طرف شما نیاز دارد.
شما داخل منطقهٔ (Canal.s) شده‌اید سمت چپ کنار باجهٔ اطلاعات باید به نامزد خود (Jenny) تلفن بزنید، بعد از زدن تلفن دکمهٔ Back را بزنید تا روی گزینه‌های Inventory که دستورات و چگونگی انجام مأموریت‌ها را راهنمائی می‌کند Map نقشهٔ کامل Cananl.s را نشان می‌دهد Darkness نیز شامل قدرت‌های به‌دست آمده در حین بازی می‌باشد. حالا شما باید به طرف خروجی China town حرکت کنید و به داخل کوچهٔ Alley to reach بروید. از کنار باجهٔ بلیط‌فروشی به ورودی مترو بروید، جلوتر با پیرمردی به نام Enzo آشنا می‌شوید که در بعضی از مأموریت‌ها شما را راهنمائی می‌کند (البته در طول بازی افرادی داخل مترو هستند که با صحبت کردن با آنها مأموریت‌های جانبی دریافت می‌کنید یا اگر مأموریتی را نتوانستید انجام دهید از آنها می‌توانید راهنمائی بگیرید) بعد از صحبت با پیرمرد جلو رفته سمت راست از پله‌ها پائین آمده مستقیم جلو رفته از پله‌ها بالا بروید. مسیر را جلو رفته وارد خروجی Exit در China town شوید، بعد از دیدن دمو در China town هستید، مسیر را تا جلوی ماشین بروید. دشمن‌ها را انتهای کوچه از میان برداشته سمت راست و سپس سمت چپ از داخل کوچه به جلو بروید. دشمن‌ها را انتهای کوچه از میان برداشته سمت چپ جلو بروید، وارد اولین کوچه سمت چپ شوید.جلو رفته وارد انتهای کوچهٔ بن‌بست شوید. حالا شما باید پیش Jenny بروید، وارد ساختمان شده از پله‌ها بالا بروید. باید زنگ در خانهٔ Jenny را فشار دکمهٔ A بزنید. Jenny در را باز می‌کند، وارد اتاق شده کنار صندلی A زده بعد از دیدن دمو و صحبت با Jenny و تکمیل اولین مرحلهٔ بازی جلوتر کنار تلفن، دفترچه را برداشته و برای انجام مأموریت بعدی یک تلفن طبق اسامی که گوشهٔ سمت چپ نمایشگر ظاهر می‌شود به Butcher بزنید. بعد از گرفتن مأموریت جدید از پیش Jenny خارج شده بیرون بیائید، در طی مسیر دشمن‌ها را از میان برداشته از سمت چپ ماشین جلو بروید. تابلوی سبز رنگ سمت چپ که Green dive groveرا نشان می‌دهد وارد کوچه شوید. دشمن‌ها را از میان برداشته پشت ماشین وارد در شوید، بعد از دیدن دمو با Butcher ملاقاتی خواهید کرد. باید به او در حمل اجساد کمک کنید، بعد از بردن جسد به داخل ماشین و صحبت با او باید به داخل محوطه‌ای شبیه آشپزخانه برگردید. جلوتر رفته وارد در سفید شوید حالا باید با افراد پلیس درگیر شوید. افراد پلیس را از میان برداشته از در سمت چپ که چوبی و قهوه‌ای رنگ است بیرون آمده مستقیم به جلو بروید. پلیس‌ها را از میان برداشته از دروازهٔ آهنی که پشت آن ماشین پلیس پارک شده عبور کرده پشت ماشین پلیس یک کوچه باریک است، وارد کوچه شده جلوتر بروید. پلیس‌های پشت در آهنی را از میان برداشته X و LB را زده تا شیطان در را برای شما باز کند، سمت چپ جلو بروید. کنار در توری یک نردبان است از نردبان بالا رفته جلوتر پائین آمده پلیس‌ها را از میان برداشته از پشت ماشین پلیس مستقیم بروید. در سمت چپ قفل است جلوتر رفته وارد در کوچک جلوئی شوید. به‌محض ورود به در، پلیس‌‌ها در قفل شده را می‌شکنند، پلیس‌ها را از میان برداشته پشت کانتینرهای بزرگ از پله‌ها پائین آمده وارد منطقهٔ Hunter point شوید. حالا شما باید خروجی Exit را پیدا کنید از خروجی بیرون آمده از درها عبور کرده از کنار پیرمردی که کنار آتش ایستاده عبور کنید. سمت راست از جسم آهنی بالا بروید، جلوتر از پله‌ها پائین آمده جلوی در ایستاده گزینهٔ اول را انتخاب کنید، در برای شما باز می‌شود. افراد داخل خانه‌ها را از میان برداشته یک کلید سفید رنگ در یکی از اتاق‌هاست، آن را فشار داده به عقب برگشته دشمن‌ها را از میان برداشته از پله‌ها بالا آمده از نردبان کناری بالا بیائید. وارد حفرهٔ یکی به آخر مانده شوید، جلوتر رفته افراد داخل اتاق‌ها را از میان برداشته وارد دری که کلید سفید رنگ کنار آنست شوید. از پله‌ها بالا رفته وارد در بعدی شوید، دشمن‌ها را نابود کنید. جلوتر باز هم از پله‌ها بالا بروید. وارد در پشت پشت‌بام شوید. بعد از دیدن دموئی کوتاه و رد شدن قطار، شما یک قدرت جدید به‌دست آورده‌اید، شیطان بعدی با A و LB فعال می‌شود. کمی عقب‌تر ایستاده او به شما کمک می‌کند قطار منحرف شود. حالا مسیر را از کنار چراغ‌های سبز رنگ جلو بروید پیامی دریافت می‌کنید. بعد از دیدن دمو کمی جلوتر باید وارد c.street شوید. مسیر را جلو رفته از سکو بالا بروید. حالا برای انجام مأموریت به Jenny تلفن بزنید، بعد از صحبت با Jenny باید سوار مترو شده و به Falton. station بروید بعد از ورود به Fulton.s خروجی Exit st.marys/ Orphanago را پیدا کرده پله‌ها را بالا بروید. جلوتر با Jimmy و Jenny ملاقاتی خواهید کرد حالا شما باید برای انجام دادن مأموریت مسیر را از پله‌ها به عقب برگردید. در همین ایستگاه Fulton.s به قسمت خروجی Grinder&#۰۳۹;s Lane بروید. از خروجی Grinder&#۰۳۹;s Lane عبور کرده از پله‌ها بالا بیائید. جلوتر، سمت راست کنار در آهنی یکی از شیطان‌ها را احضار کنید، در را برای شما باز می‌کند. وارد در شده دشمن‌ها را از میان برداشته از پله‌ها بالا رفته برای گرفتن گالن نفت به سمت دری که سمت راست است بروید. داخل اتاق را بررسی کرده گالن نفت را به‌دست بیاورید. از در خارج شده وارد در روبه‌رو شده از در اول تا سوم عبور کنید، در بعدی را باز کرده دشمن‌ها را از میان برداشته وارد در بعدی شوید. باز هم دشمن‌ها را از میان برداشته سمت راست و پشت در کوچک شیشه‌دار دشمن‌های داخل اتاق را از میان برداشته، A و LB را بزنید تا شیطان در را برای شما باز کند. وارد اتاق کناری شده کنار پول‌ها A بزنید تا پول‌ها آتش زده شوند، حالا باید از اتاق خارج شوید. وارد اتاق کناری شده دشمن‌ها را از میان برداشته مسیر را به طرف محوطهٔ بیرون بروید (البته از در بزرگ نیز می‌توانید بیرون بروید ولی کار شما کمی مشکل می‌شود.) حالا باید به Fulton.st برگردید، وارد مترو شوید. حالا باید به جائی که Jenny و Jimmy را ملاقات کردید بروید. به st. Marys بروید، کنار در خروجی st. Marys فردی را ملاقات می‌کنید، او مأموریت جدید را به شما می‌دهد. وارد st. Marys شوید و مسیر را مستقیم جلو بروید. دشمن‌ها را از میان برداشته سمت راست وارد ساختمان شوید. جلوتر وارد در شده سمت راست وارد در بزرگ شوید. این‌جا راهنمائی لازم نیست باید خود را به اتاق بالائی ساختمان برسانید، می‌بینید که Jenny در دستان نازی‌ها اسیر است، Jenny کشته می‌شود و جکی نیز خود را می‌کشد. حالا شما در دنیای دیگری هستید، پس از دیدن دموئی کوتاه سرباز نازی را کشته جلو بروید. راه به وسیلهٔ یک جعبهٔ بزرگ مسدود شده، شما می‌توانید با استفاده از قدرت اژدهای قرمز که با زدن فلش بالا فعال می‌شود و با زدن دکمهٔ RB جعبه را بشکنید و جلو بروید. سمت چپ سرباز داخل اتاق را از میان برداشته آیتم‌ها را بردارید. جلو رفته باز هم سرباز را از میان برداشته سمت راست می‌توانید می‌توانید با دوربین سمت راست مجسمه‌ای که روی تپه است را ببینید، سعی کنید از آن دوری کنید. جلو بروید تصویری خیلی کوتاه می‌بینید، راه مسدود می‌شود. قدرت جدید به شما داده شده، با زدن B و LB شیطان جدید را احضار کنید، او مسیر را برای شما باز می‌کند. مسیر کانال را طی کنید، سربازهای خروجی کانال را از میان برداشته جلو بروید. سربازها را از پای درآورده تا مأموریت جدید شروع شود. بعد از کشتن ۲ سرباز کنار خروجی باید خرابهٔ روبه‌رو بار نشان کرده و همان مسیر را طی کنید تا به مجسمه‌ای که بالای تپه است برسید. برای عبور از کنار مجسمه و عبور از روی تخته‌ها، سمت راست منتظر بمانید تا مجسمه قدرت خود را تخلیه کند، از روی تخته‌ها عبور کنید و جلو بروید. سرباز را از میان برداشته تا به منطقهٔ پناهگاه‌مانند برسید. در بسته است، سمت راست از کناره جلو بروید باید یکی از شیطان‌هارا با زدن دکمهٔ B و LB به بالا بفرستید تا در را برای شما باز کند. وارد در شده افراد داخل اتاق را از میان برداشته سمت راست یک در بسته وجود دارد که بالای آن یک سوراخ است اژدهای زرد را احضار کرده RB زده و با هدایت اژدها و رد شدن از سوراخ، سرباز پشت در را از میان برداشته و در را باز کنید. سمت چپ B و LB را بزنید تا جلوتر شیطان در را برای شما باز کند. از سوراخ عبور کرده افرادی را می‌بینید که علیه نازی‌ها مبارزه می‌کنند، آنها دوستان شما هستند. کنار فردی به نام Corporal Green Wood رفته با او صحبت کنید، مأموریت جدید شما مشخص می‌شود. کنار کاپیتان در زیرزمین را باز کنید و پائین بروید. جلوتر دموئی می‌بینید، مسیر را جلو بروید تا از نردبان بالا بروید. روبه‌رو از پله‌ها بالا رفته از پله‌های بعدی نیز بالا بروید، سمت راست به جلو بروید. کنار سرباز از پله‌ها پائین بیائید و وارد بیمارستان شوید. با Anthony Estacaco صحبت کنید، او مأموریت جدید را به شما می‌دهد، باید به Hills بروید. از بیمارستان خارج شده مستقیم از پله‌ها بالا بروید. از کنار مسیر بشکه‌های کنار دیوار عبور کرده سمت راست از پل رد شوید. وارد Hills شده از پله‌ها پائین بیائید، یک زنگ کلیسا راه را مسدود کرده، به وسیلهٔ اژدهای قرمز راه را باز کنید. از پله‌ها پائین بیائید، سربازهای نازی را از میان برداشته مسیر را که با تیرک‌های چراغ برق روشن شده جلو بروید. به انتهای تیرک‌های چراغ برق که رسیدید از سراشیبی بالا بروید. دکمهٔ LB را بزنید تا روی درختی که روبه‌روی شماست ۲ جسد که به‌صورت صلیب هستند ظاهر شوند. کنار آنها ضربدر بزنید تا قدرت جدیدی که اژدهای سبز رنگ همراه ۲ تفنگ لیزری است به شما داده شود. حالا باید مسیر را به بیمارستان برگردید. یک مسیر جدید برای شما باز شده است وارد مسیر جدید شده دوباره ملاقاتی با Anthony خواهید داشت، با او صحبت کنید و وارد زیرزمین شوید. جلو بروید تا به Sewers برسید، وارد این منطقه شده مسیر فاضلاب را جلو بروید. سربازها را از میان برداشته وارد در شوید، در بعدی را باز کرده سربازها را از میان برداشته سمت راست مسیر را جلو بروید. قدرت جدید که با Y و LB فعال می‌شود را به‌دست آورید. از این قدرت برای شارژ فلکه استفاده کنید تا بتوانید آن را بچرخانید، آب روبه‌روی شما تخلیه می‌شود. حالا به عقب برگشته مسیر سمت چپ را رفته فلکه را بچرخانید تا آب تخلیه شود. به عقب برگشته از پلکان‌ها پائین بیائید زیر پله‌ها یک در است که روی آن یک فلکه است. فلکه را چرخانده وارد مسیر جدید شوید. مسیر فاضلاب را مستقیم جلو بروید. از پله‌ها بالا بروید تا به در انتهائی برسید. سربازها را از میان برداشته وارد در شوید. حالا شما در محوطهٔ بیرون هستید، یک قطار بزرگ روبه‌روی شماست به پشت قطار رفته سربازها را از میان برداشته وارد در شوید. سربازها را از میان برداشته وارد در شوید. مسیر نرده‌ها را دور بزنید و وارد در بعدی شوید، از پله‌ها بالا بروید. حالا شما خود را به قسمت کنترل قطار برسانید. شاسی را بزنید تا قطار حرکت کند. بعد از دیدن دموئی کوتاه شما داخل ایستگاه مترو هستید اینک برای انجام مأموریت به Lower east side بروید. وقتی از پله‌های خروجی L.E.S بالا آمدید سمت راست شما یک ساختمان بزرگ است که چند طبقه از زمین فاصله دارد جلوی در ساختمان A زده در باز می‌شود. یک پیرزن ملاقات می‌کنید، او مأموریت جدید به شما می‌دهد. حالا باید به Fulton.st بروید و وارد منطقهٔ Gun Hill شوید. برای این کار به Fulton. st رفته و از قطار پیاده شوید. وارد خط آن طرف مترو شوید. یک در آن طرف ریل مترو وجود دارد، وارد در شده مسیر را جلو بروید. از پله‌ها بالا رفته وارد محوطه شوید. جلوتر سمت چپ به جلو بروید و مسیر را تا رسیدن به در انتهائی طی کنید. در را باز کرده با Abe Hunter صحبت کنید، کلید آسانسور را از او گرفته سمت چپ وارد آسانسور شوید و با کلید آسانسور را فعال کنید. وقتی آسانسور ایستاد وارد در روبه‌رو شده جلوتر سمت چپ جلو بروید، یک نفر را باید تعقیب کنید. سمت راست وارد در باز بشوید. اجسامی که جلوی مسیر را گرفته‌اند کنار زده از پله بالا بروید. خود را به کنار پنجره رسانده مواظب شلیک هلیکوپتر باشید، وقتی که موشک شلیک کرد از کنار پنجره فاصله بگیرید تا سوراخی ایجاد شود. وارد سوراخ شده سمت راست از نردبان بالا بروید. سمت راست پائین بروید. سمت راست از کولر بالا بروید. کنار از روی هواکش و کنارهٔ دیوار جلو بروید. مسیر را تا رسیدن به پشت بام ادامه داده کناره پنجره دشمن‌ها را از میان برداشته در طول مسیر دشمن‌ها را از پای در آورید تا به پلکان مشرف به پشت بام برسید. حالا شما روی پشت بام هستید، روبه‌روی دری که به پشت بام ختم می‌شود کنار توری‌ها ایستاده تا هلیکوپتر شلیک کرده و دموئی ببینید. به Fulton.st برگردید. حالا باید زیر راه پلهٔ Grinder&#۰۳۹;s با مردی که کنار در آهنی ایستاده صحبت کنید. برای ورود به در به کلید احتیاج دارید، کلید را از داخل دستشوئی مردانه که روی آن جملهٔ Out of order نوشته شده به‌دست آورید. حالا به جائی که در آهنی بود برگشته در را باز کرده جلو بروید تا به City Hall برسید. مسیر را جلو رفته از پله‌ها بالا رفته سمت راست جلو بروید. افراد کنار آتش را از بین برده به جلو بروید، در طول مسیر دشمن‌ها را از میان برداشته تا به در کوچکی که ستاره‌ای روی آن است برسید. وارد در شده از پله‌ها پائین بیائید، مواظب سیم‌های برق و تله‌ها در طول مسیر خود باشید. جلوتر مواظب باشید وارد آب نشوید که دچار برق گرفتگی و مرگ می‌شوید. انتهای کابلی که برق را به داخل آب می‌رساند نشانه گرفته و با اسلحه آن را قطع کنید. حالا به جلو بروید، مسیر را تا خراب شدن لوله و افتادن آن طی کنید. سمت راست پائین پله‌ها کمی جلوتر بروید، گاز باعث می‌شود شما نتوانید وارد در شوید. مسیر خروج گاز را با آوردن اژدهای قرمز و گذاشتن جعبه به روی آن مسدود کنید تا گاز نشت نکند. حالا جلوی در رفته هواکش بالای در را خراب کنید و به وسیلهٔ اژدهای زرد در را باز کنید. موقع بالا رفتن از پله‌ها یک نفر در را می‌بندد، سمت راست قفل‌های روی پنجره را نابود کنید و شخص مزاحم را از پای درآورید. جعبه‌ها را از زیر پای خود قرار داده از آن بالا بروید. از پله‌ها بالا بروید، قدرت جدید اژدهای آبی را دریافت کرده‌اید. برای باز کردن در روبه‌رو، اژدهای آبی را احضار کنید و با قدرت جدید و گرفتن RB در را باز کنید. سمت چپ به جلو رفته دشمن‌ها را از پای درآورید. جلوتر کنار توری‌ها پائین بپرید و سمت چپ جلو بروید تا وارد منطقهٔ Turkish Baths شوید. از پله‌ها بالا رفته مسیر را تا رسیدن به اجسامی که جلوی مسیر را گرفته‌اند طی کنید. با اژدهای آبی مسیر را باز کرده مسیر را جلو رفته وارد در سمت راست شوید. مسیر را ادامه داده تا به دیواره‌ای که جلوی در را بسته برسید، آن را به وسیلهٔ اژدهای آبی خراب کنید. از پله‌ها بالا بروید، اسلحهٔ جدیدی به‌دست آورده‌اید. وارد در شوید. در طول مسیر دشمن‌ها را از پای درآورده جعبه‌های کنار در را بزنید و از پله‌ها بالا بروید. دشمن‌ها را از پای در آورید. سمت راست از روی چوب به آن طرف بروید، وارد در کوچک شده دشمن‌ها را از پای درآورید و وارد در روبه‌روئی شوید. در طول مسیر دشمن‌ها را از میان برداشته داخل اتاق کیف را بردارید (می‌توانید خشاب‌ها و اسلحه‌ٔ جدید را بردارید). حالا مسیر را به سمت Fulton.st به عقب برگردید و وارد دستشوئی مردانه شوید تا Butcher را ملاقات کنید. بعد از صحبت کردن با او و بیرون آمدن از دستشوئی یک تلفن بزنید. حالا باید به Canal. S برگردید و به Trinity cemetery بروید. وارد محوطهٔ قبرستان شده وارد کلیسای بزرگ شوید. Trinity church نام منطقهٔ بعدی است، وارد آن شوید و درها را باز کنید و کیف را روی سکو قرار دهید. کمی مسیر را به عقب برگردید ولی پلیس‌ها اجازهٔ خروج به شما نمی‌دهند. بنابراین پلیس‌ها را از میان برداشته دموئی کوتاه می‌بینید. حالا شما اسیر افرادی شده‌اید، دمو را تماشا کرده و گزینه‌ەا را به ترتیب از اول تا آخر انتخاب کنید. بعد از آن دکمهٔ RB را بزنید، دموئی می‌بینید، شما داخل یک اتاق کنترل توپ جنگی بزرگ هستید. کنار شاسی A زده فعال نمی‌شود باید سوئیچ را پیدا کنید. از داخل توپ خارج شده از نردبان پائین بیائید، جلوتر وارد منطقهٔ Village شوید و از داخل کانال حرکت کنید. پس از صحبت با سرباز باید از پله‌های بین دو سرباز بالا بروید. جلو رفته سمت چپ از پله‌های اول و آخر پائین بیائید. سمت راست دیوار از نردبان پائین آمده جلو بروید. با Charile صحبت کنید. جلو رفته سوار نفربر شده و به دشمن‌های جلوی راهتان شلیک کنید. بعد از دیدن دمو Anthony به وسیلهٔ هیولا به شدت زخمی می‌شود. حالا برای از بین بردن هیولا سعی کنید فقط به سر او شلیک کنید تا او کشته شود. از کنار Anthony وارد مسیر جدید شده وارد در کوچک شوید. سمت چپ وارد در بعدی شده و مسیر را به جلو ادامه دهید. از در بعدی عبور کرده از پله‌ها بالا بروید تا به Castle Entrance برسید، وارد در کوچک شده پشت موشک‌ از پله‌ها بالا بروید. سربازها را از میان برداشته اهرم را بزنید تا در باز شود. پائین بیائید و سوار نفربر شوید. هواپیما را منهدم کرده جلوتر پیاده شوید و سربازها را از میان بردارید. حالا به قسمت کنترل توپ بروید، سوئیچ را بزنید تا مسیر با شلیک توپ باز شود. از روی پل عبور کرده وارد Castle Hall شده جلوتر بروید. چهار سکو وجود دارد، کنار هر یک از آنها A را بزنید. بعد از دیدن دمو شما در منطقهٔ st. Marys هستید، به Fulton.st برگردید، سوار مترو شده به Lower east side بروید. به خانهٔ پیرزنی که قبلاً با او ملاقات داشتید بروید و زنگ خانه را بزنید. بعد از صحبت‌های پیرزن و Butcher باید به منطقهٔ Grinder&#۰۳۹;s lane بروید. به ایستگاه مترو برگردید و به Fulton. st بروید. وارد خروجی Grinder&#۰۳۹;s شده سمت چپ به جلو بروید. کنار ماشین دشمن‌ها را از میان برداشته سمت راست راهرو وارد در شوید. دشمن‌ها را از میان برداشته و خود را به داخل حیاط برسانید.
سمت چپ وارد در کوچک شده داخل اتاق ارتباط بی‌سیم را برقرار کنید. حالا بیرون آمده افرادی که از ماشین پیاده می‌شوند را از پای درآورید و به داخل مترو برگردید و به Butcher یک تلن بزنید. حالا شما باید به Lower east side بروید و در آن منطقه وارد Pirel ۹ شوید. از خروجی مترو بیرون آمده مستقیم به جلو بروید، سمت چپ به جلو رفته سمت راست تابلوی سبز رنگی که Pirel ۹ را نشان می‌دهد وارد این منطقه شوید. افراد پشت ماشین را از میان برداشته فرد روی پل هوائی را نیز از بین ببرید. کنار اسکله وارد کشتی در سبز را باز کنید. اینک داخل کشتی هستید، از پله‌های پائین می‌توانید اسلحهٔ جدید را در طول مسیر به‌دست آورید. به پله‌های بالا بروید، پل آهنی خراب می‌شود. برای ورود به در باید با اجسام روی کف اتاق مسیر را با اژدهای قرمز ترمیم کرده وارد در سبز رنگ شوید. در طول مسیر دشمن را از پای درآورده وارد اتاق کاپیتان شوید. کاپیتان را کشته مأموریت کامل می‌شود، از کشتی خارج شده افراد مهاجم را از پای درآورید. مسیر را به خانهٔ پیرزن در Lower east side برگردید و وارد خانه شوید. حالا باید با کمک دوستان خود افراد پلیس را از پای درآورید. بعد از انجام این کار، Butcher به شما ملحق می‌شود و بعد از صحبت با افراد داخل خانه باید برای انجام مأموریت به Pirel ۹ بروید. کنار اسکله یک قایق موتوری منتظر شماست، سوار قایق شوید و بعد از پیاده شدن از قایق به جلو بروید. از پله‌ها بالا رفته تا به در ورودی جلوی ساختمان برسید. افراد جلوی در را از میان برداشته وارد در اصلی خانه شوید تا دموئی ببینید. بعد از صحنه‌هائی که خواهید دید باید تعدادی از دشمن‌ها را از پای درآورید و بعد از آن خود را به نقطهٔ بالای ساختمان برسانید، رئیس آخر بازی را از پای درآورید تا دموئی ببینید و پایان بازی را نظاره کنید.
شماره تلفن‌های مخفی: در بازی با این شماره‌ها می‌توان تماس بگیرید تا موارد مخفی بازی را باز کند.
۱۰۳۷ ـ ۵۵۵
۱۸۴۷ ـ ۵۵۵
۱۲۰۶ ـ ۵۵۵
۱۲۳۳ ـ ۵۵۵
۲۳۰۹ ـ ۵۵۵
۲۳۴۹ ـ ۵۵۵
۲۴۰۲ ـ ۵۵۵
۳۲۴۳ ـ ۵۵۵
۳۲۸۵ ـ ۵۵۵
۳۸۴۰ ـ ۵۵۵
۳۹۴۷ ـ ۵۵۵
۴۳۷۲ ـ ۵۵۵
۴۵۶۵ ـ ۵۵۵
۴۵۶۹ ـ ۵۵۵
۵۲۸۹ ـ ۵۵۵
۵۷۲۳ ـ ۵۵۵
۶۱۱۸ ـ ۵۵۵
۶۲۰۵ ـ ۵۵۵
۶۳۲۲ ـ ۵۵۵
۶۳۲۵ ـ ۵۵۵
۶۵۵۷ ـ ۵۵۵
۶۶۶۷ ـ ۵۵۵
۶۸۹۳ ـ ۵۵۵
۶۹۶۹ ـ ۵۵۵
۷۶۱۳ ـ ۵۵۵
۷۶۵۸ ـ ۵۵۵
۷۸۹۲ ـ ۵۵۵
۷۹۳۴ ـ ۵۵۵
۸۰۲۴ ـ ۵۵۵
۸۹۳۰ ـ ۵۵۵
۹۱۳۲ ـ ۵۵۵
۹۵۲۸ ـ ۵۵۵
۹۵۶۲ ـ ۵۵۵
۹۷۲۳ ـ ۵۵۵
۹۸۹۸ ـ ۵۵۵
۹۹۸۵ ـ ۵۵۵
سعید و ایرج زمانیان و همکاری علی معماریان ـ نهاوند همدان، کلوپ رزیدنت اویل
منبع : مجله بازی‌های رایانه‌ای