یکشنبه, ۱۹ آذر, ۱۴۰۲ / 10 December, 2023
مجله ویستا

رشتی ، میرزا علی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه امامی
چهاردهی ، محمدعلی
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری مهرسایت نامه نیوزروزنامه ابتکارسایر منابعسایت مجله شبکهروزنامه شهروندسایت اقتصادنیوزروزنامه توسعه ایرانیسایت جمارانخبرگزاری تحلیل بازار