یکشنبه, ۹ مهر, ۱۴۰۲ / 1 October, 2023
مجله ویستا

متقاعد کن‌ و چیره‌ شو


متقاعد کن‌ و چیره‌ شو
● روابط‌ عمومی‌ و اینترنت‌
اینترنت‌ یكی‌ از شگفتی‌های‌ ارتباطی‌ دهه‌ پایان‌ قرن‌ بیستم‌ است‌. تكنولوژی‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ كه‌به‌ لحاظ‌ قابلیت‌های‌ متعددی‌ كه‌ دارد زمینه‌ساز پدیده‌ انفجار اطلاعات‌ شده‌ است‌. اینترنت‌تشكیل‌دهنده‌ انقلابی‌ تكنولوژیكی‌ با ابعادی‌ بزرگ‌ است‌. این‌ انقلاب‌ چیزی‌ جز پرچمداری‌ تحولی‌بزرگ‌ در فروپاشی‌های‌ تولید، انتقال‌ و ذخیره‌ تمامی‌ اطلاعات‌ نیست‌. اینترنت‌ مبنای‌ اطلاعات‌ خواهد شد و شبكه‌های‌ انتقال‌ اطلاعات‌ را سازمان‌دهی‌ خواهد كرد و خود را ابزاری‌ ناشناخته‌ برای‌ قانع‌كردن‌، فریفتن‌، متقاعد كردن‌، چیره‌شدن‌ و... خواهد كرد. در حال‌ حاضر میلیون‌ها پایگاه‌ اطلاعاتی‌ بر روی‌ اینترنت‌ فعالیت‌ دارد و هر محقق‌ و پژوهشگری‌می‌تواند به‌ اطلاعات‌ مورد نیاز خود دست‌ یابد. سرویس‌های‌ پست‌ الكترونیك‌، انتقال‌ فایل‌، لیست‌های‌ پستی‌، شبكه‌ راه‌ دور، گفت‌ و شنود، جریان‌ زنده‌ مكالمه‌ همزمان‌ و (وب) از مهمترین‌كاربردها و قابلیت‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ اینترنت‌ است‌. پست‌ الكترونیكی‌ كه‌ یكی‌ از متداول‌ترین‌انواع‌ كاركردهای‌ اینترنت‌ است‌ راه‌ ارتباط‌ شخصی‌ افراد با اینترنت‌ است‌. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان‌ كه‌ به‌ اینترنت‌ متصل‌ هستند دارای‌ آدرس‌ پست‌ الكترونیكی‌ خاص‌ خود هستند. سرویس‌دیگری‌ كه‌ اینترنت‌ در اختیار مشتریان‌ خود قرارداده‌ سرویس‌ انتقال‌ فایل‌ است‌ با كمك‌ این‌ سرویس‌امكان‌ ارسال‌ و دریافت‌ فایل‌ یا بایگانی‌ و آرشیوهای‌ اطلاعاتی‌ كه‌ دسترسی‌ آن‌ برای‌ همگان‌ آزاداست‌، امكان‌پذیر است‌.
یكی‌ دیگر از راه‌های‌ تبادل‌ اطلاعات‌ در اینترنت‌ استفاده‌ از لیست‌های‌ پستی‌است‌. توسط‌ این‌ سرویس‌ می‌توان‌ به‌ عضویت‌ سایر سرویس‌های‌ اینترنت‌ درآمد. سرویس‌ شبكه‌ ازراه‌ دور امكان‌ می‌دهد تا از قدرت‌ اینترنت‌ در اتصال‌ به‌ بانك‌ها و پایگاه‌های‌ اطلاعاتی‌ در سراسرجهان‌ متصل‌ شد. سرویس‌ گفت‌ و شنود، دیگر امكانی‌ از اینترنت‌ است‌ كه‌ از طریق‌ پرسش‌ و پاسخ‌می‌توان‌ اطلاعات‌ را دریافت‌ كرد. سرویس‌ جریان‌ زنده‌ قادر است‌ صدا و تصویر را به‌ صورت‌ زنده‌و همزمان‌ از طریق‌ اینترنت‌ انتقال‌ دهد.
دو سویه‌ كردن‌ جریان‌ زنده‌ صدا و تصویر نیز از طریق‌مكالمه‌ همزمان‌ امكان‌پذیر است‌ و سرویس‌ وب‌ (Web) بر پایه‌ سیستمی‌ موسوم‌ به‌ فرامتن‌ قراردارد كه‌ از طریق‌ آن‌ می‌توان‌ كلمات‌ موجود در یك‌ سند اطلاعاتی‌ را به‌ سند اطلاعاتی‌ دیگر متصل‌ و از یك‌ سند اطلاعاتی‌ به‌ درون‌ سند دیگر رفت‌. در واقع‌ شبكه‌ جهانی‌ با گسترش‌ باورنكردنی‌ در حال‌ توسعه‌ و پیشرفت‌ است‌ و بسیاری‌ از افراد، سازمان‌ها و كشورها حجم‌ بزرگی‌ از نیازمندی‌های‌اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ خود را از طریق‌ این‌ شبكه‌ تامین‌ می‌كنند. در حال‌ حاضر اكثر تامین‌كنندگان‌سرویس‌ اینترنتی‌ در ایران‌ از ارتباط‌ ماهواره‌یی‌ برای‌ دریافت‌ اطلاعات‌ استفاده‌ می‌كنند و ارسال‌ اطلاعات‌ آنها از طریق‌ خطوط‌ مخابراتی‌ انجام‌ می‌شود. و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و گروه‌ها واشخاص‌ در ایران‌ از این‌ طریق‌ به‌ شبكه‌های‌ اطلاعاتی‌ جهانی‌ و اینترنت‌ متصل‌ می‌شوند.
در سازمان‌ها و دستگاه‌ها، واحد روابط‌ عمومی‌ به‌ عنوان‌ مركز اطلاعات‌ و انتقال‌ و ارتباط‌ با مخاطب‌ دردرون‌ و برون‌ سازمان‌ بدیهی‌ است‌ باید در اولویت‌ اتصال‌ به‌ اینترنت‌ و قابلیت‌ها و توانمندی‌های‌اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ آن‌ قرار گیرد. روابط‌ عمومی‌ با متصل‌ شدن‌ به‌ شبكه‌ اطلاعاتی‌ اینترنت‌ قادر خواهد بود از قابلیت‌های‌ بی‌شمار اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ این‌ شبكه‌ جهانی‌ كه‌ به‌ بخشی‌ از آن‌ اشاره‌ شداستفاده‌ كند. روابط‌ عمومی‌ در این‌ راستا می‌تواند اطلاعات‌ ارزشمندی‌ پیرامون‌ برنامه‌ها، فعالیت‌هاو ماموریت‌هایی‌ كه‌ سازمانش‌ در آن‌ ارتباط‌ فعالیت‌ می‌كند دست‌ یابد و از سویی‌ انتقال‌دهنده‌ بسیاری‌ از اطلاعات‌ و پیام‌های‌ سازمان‌ خود برای‌ انبوهی‌ از مخاطبان‌ سازمان‌ متبوعش‌ باشد كه‌مشترك‌ اینترنت‌ هستند. در واقع‌ بهره‌گیری‌ چند منظوره‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ برای‌ روابط‌ عمومی‌ ازطریق‌ اینترنت‌ با سهولت‌ و سرعت‌ و كیفیت‌ بالاتری‌ امكان‌پذیر خواهد شد.
براستی‌ چه‌ تعداد از واحدهای‌ روابط‌ عمومی‌ در ایران‌ به‌ این‌ پدیده‌ جدید و نوین‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ متصل‌ شده‌اند و از آن‌ بهره‌برداری‌ می‌كنند؟ چه‌ تعداد از كارشناسان‌ روابط‌ عمومی‌ها با نحوه‌ استفاده‌ و كار با این‌ تكنولوژی‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ آشنا هستند و برای‌ این‌ منظور آموزش‌های‌ كافی‌ را دیده‌اند؟ و چه‌ میزان‌ حمایت‌ و اعتبار از سوی‌ سازمان‌ها برای‌ توسعه‌ و تجهیز روابط‌ عمومی‌ها برای‌ این‌ نوع‌ تكنولوژی‌ها صورت‌ می‌گیرد؟ و...
بدون‌ تردید با قاطعیت‌ می‌توان‌ گفت‌ روابط‌ عمومی‌ها با این‌ تكنولوژی‌ نوین‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ آشنایی‌ بسیار اندك‌ و ابتدایی‌ داشته‌ و با قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های‌ آن‌ آشنایی‌ كافی‌ ندارند و آن‌ حمایت‌ شایسته‌ و بایسته‌ از طرف‌ مدیریت‌ها برای‌ تجهیز روابط‌ عمومی‌ها صورت‌نمی‌گیرد، ضروری‌ است‌ برای‌ توسعه‌ و تحول‌ در برنامه‌های‌ ارتباطی‌ و اطلاعاتی‌روابط‌ عمومی‌ها از این‌ تكنولوژی‌ بهره‌مند شده‌ و توانایی‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ خود را افزایش‌دهند. در حال‌ حاضر روابط‌ عمومی‌ها در ایران‌ این‌ امكان‌ را خواهند داشت‌ كه‌ از طریق‌ اینترنت‌ به‌شبكه‌ اطلاعاتی‌ انجمن‌های‌ بین‌المللی‌ روابط‌ عمومی‌ در دنیا نیز متصل‌ شده‌ و به‌ آخرین‌ یافته‌ها ودست‌آوردهای‌ علمی‌ روابط‌ عمومی‌ در دنیا از این‌ طریق‌ دسترسی‌ پیدا كنند.
روابط‌ عمومی‌ها در سازمان‌ها باید پیشگام‌ دست‌یابی‌ به‌ تحولات‌ و تكنولوژی‌های‌ ارتباطی‌ واطلاعاتی‌ باشند چرا كه‌ اساس‌ كارشان‌ ارتباط‌ با مخاطبان‌ سازمان‌ و انتقال‌ و دریافت‌ اطلاعات‌ از آنان‌است‌. سازمان‌ها باید واحدهای‌ روابط‌ عمومی‌ را به‌ امكانات‌ و تجهیزات‌ شبكه‌های‌ اطلاعاتی‌ جهانی‌نظیر اینترنت‌ پیوند دهند تا آنان‌ بتوانند جوابگوی‌ نیازهای‌ بی‌شمار اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ سازمان‌، مخاطبان‌ و مراجعان‌ با بالاترین‌ كیفیت‌ و در اسرع‌ وقت‌ باشند.
از سوی‌ دیگر روابط‌ عمومی‌ با بهره‌گیری‌ از اینترنت‌ و دیجیتالی‌ شدن‌ فرصت‌ها را فراهم‌می‌سازد تا كیفیت‌ ارایه‌ خدمات‌ به‌ كاربران‌ بهبود یافته‌ و آنان‌ در هر ثانیه‌ و دقیقه‌ به‌ حجم‌ وسیعی‌ ازخدمات‌ و اطلاعات‌ دسترسی‌ پیدا كنند این‌ نوع‌ جدید روابط‌ عمومی‌ها، اطلاعات‌ و داده‌های‌ فناوریهای‌ ارتباطی‌ را برای‌ ارایه‌ خدمات‌ بهتر به‌ كار می‌گیرند. ویژگی‌ خاص‌ روابط‌ عمومی‌ دیجیتال‌ تسهیل‌ دسترسی‌ شهروندان‌ و مخاطبان‌ به‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ مورد نیاز، بهبود پاسخگویی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مخاطبان‌ و ساده‌ سازی‌ فرایندهای‌ ارتباطات‌ و منجر به‌ كاهش‌ هزینه‌ها خواهدشد.
به‌ بیانی‌ دیگر اتصال‌ و بهره‌گیری‌ روابط‌ عمومی‌ها به‌ عنوان‌ پایگاههای‌ اطلاعاتی‌ واطلاع‌رسانی‌ در سازمان‌ها به‌ امكانات‌ اینترنتی‌ و الكترونیكی‌ یك‌ الزام‌ ماموریتی‌ است‌ كه‌ باید درراستای‌ همگامی‌ با تكنولوژیهای‌ نوین‌ ارتباطی‌ این‌ همسانی‌ و همراهی‌ صورت‌ پذیرد.
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید

سایت باتوسایت همشهری‌آنلاینروزنامه ابتکارسایت عصرایرانسایت انرژی پرسخبرگزاری تسنیمخبرگزاری برناروزنامه شهروندروزنامه ایرانسایت اعتماد آنلاین