دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

جانی بخارایی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۹۸۵ - ۹۵۶) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
پدر او تیم‌بان بود و او مدتی شغل پدر را داشت. از استعداد شاعری برخوردار بود و در زمان ظهیرالدین‌محمد بابر به‌کابل رفته و در دربار بابر و همایون‌شاه کار او بالا گرفت و از امراء معتبر گشت و به‌نظر مؤلف "صبح گلشن" ، به‌دست یکی از غلامان مسموم و کشته شد. وی از استادان غزل عصر خود بود.
منبع : مطالب ارسالی