سه شنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۸ / 25 June, 2019
مجله ویستا

میانجی بحری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از وعاظ اوایل عصر قاجاریه در تفلیس و باکو بود. بحری "دیوان" شعر ، به‌ فارسی و ترکی دارد. صاحب "دانشمندان آذربایجان" دو نسخه از "دیوان" او را که مشتمل بر چند هزار بیت از غزلیات و رباعیات است ، دیده است.
منبع : مطالب ارسالی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه تعادلسایت همشهری‌آنلاینروزنامه آرمانروزنامه ایرانروزنامه شهروند