سه شنبه, ۱۵ آذر, ۱۴۰۱ / 6 December, 2022
مجله ویستا

پرسش از شما پاسخ از ما


پرسش از شما پاسخ از ما
▪ آیا ارائه رسید اخذ اجاره بها توسط موجر به مستأجر با لحاظ اشتغال به کار چندین ساله مستأجر مذکور در محل استیجاری دلالت بر موافقت موجر با انتقال مورد اجاره به غیر (مستأجر دوم) دارد؟ آیا تبصره ۲ ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ با این موضوع مرتبط است؟
ـ پاسخ:
عمل موجر در دریافت اجاره بها آن هم ظرف چند سال، دلالت بر موافقت مشارالیه با انتقال مورد اجاره به غیر دارد و تبصره یاد شده ارتباطی به موضوع نداشته و ناظر به اجاره بهاست.
چنانچه بین مالک و مستأجر قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم نشده و درخصوص میزان اجاره بها و مدت قرارداد اجاره اختلاف نظر وجود داشته باشد و موجر اجاره بها را مطالبه کند و مستأجر اقرار به اجاره بهایی معین کند، آیا صرف اقرار درخصوص میزان اجاره بها و مدت اجاره برای صدور حکم به محکومیت وی کافی است یا دادگاه باید درباره مالکیت موجر بر عین مستأجره و همچنین میزان اجاره بها و مدت اجاره تحقیق کند؟
منبع : روزنامه خراسان


همچنین مشاهده کنید

سایت نامه نیوزسایت دیجیاتوسایت تاپ نازخبرگزاری ایرناسایت فراروروزنامه ابتکارسایت آفتاب نیوزسایت فرادیدخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت ساعدنیوز