شنبه, ۱۱ آذر, ۱۴۰۲ / 2 December, 2023
مجله ویستا

خدایان ودایی


هندوان به عده بی‌شماری از خدایان آسمانی و زمینی با اسما و صفات عجیب و غریب معتقدند و به آنها کرنش می‌کنند و برای هر یک بتخانه‌های باشکوهی می‌سازند. این خدایان با هم خویشاوندی سببی و نسبی دارند و ویژگی‌های جسمی و روحی هر یک به تفصیل و با ذکر جزئیات در کتاب‌های مقدس و فرهنگ دینی هندوان آمده است. اعتقاد به جلوه‌گری خدایان به شکل انسان و حیوان در ادوار مختلف، نیز بسیار جلب نظر می‌کند. دسته‌بندی خدایان در ارتباط با طبقات اجتماعی نیز معهود است. برخی از معروف‌ترین خدایان هندو عبارتند از:
▪ اگنی (Agni) یعنی آتش
▪ وارونا (Varuna) یعنی آسمان
▪ ایشوار (Isvara) یعنی قادر متعال
▪ رودرا (Rurdra) یعنی وحشتناک
▪ راما (Rama) یعنی دلپذیر
▪ کریشنا (Krishna) یعنی آبی پر رنگ
▪ یاما (Yama) یعنی ارابه ران (معادل جم در آیین زرتشت) که خدای حاکم بر ارواح مردگان است.
▪ اشوین (Asvin) یعنی اسب‌سوار، عنوان دو تن از فرشتگان آیین هندوست. هندوان معتقدند که این پزشکان آسمانی برای انسان تندرستی، نیکبختی و دارایی به ارمغان می‌آورند.
پرستندگان بت مؤنث زشت و بدترکیب کالی (Kali) به معنای سیاه معتقدند هدایای ویژه این بت را باید از طریق راهزنی به دست آورد و تقدیم بتخانه کرد. البته باید توجه داشت که معمولا بتان را بسیار زیبا می‌سازند تا آنجا که بت در شعر فارسی کنایه از محبوب زیباست.
منبع : مطالب ارسال شده


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدارنیوزروزنامه توسعه ایرانیسایت دنده 6سایت الفسایت ورزش سهسایت اکوایرانروزنامه شهروندسایت عصرایرانسایت برترینهاسایت تابناک