پنجشنبه, ۹ آذر, ۱۴۰۲ / 30 November, 2023
مجله ویستا


مروری بر طرح پیشنهادی و سهمیه بندی بنزین


مروری بر طرح پیشنهادی و سهمیه بندی بنزین
منابع درآمدی كشور میتواند بعنوان ذخیره‌ای كه توسعه و رونق سرمایه گذاریهای جدید را دارد بكار گرفته شود. سرمایه‌گذاریهای جدید منابع درآمدی جدید و ارزش افزوده بالاتر در زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كشور ایجاد مینماید. وجود منابع سرمایه‌ای و درآمدی جدید میتواند شرایط حضور و دسترسی به دانش فنی كارآمد و توسعه یافتگی منابع انسانی را در حیطه كاركردهای ساختاری و ملی فراهم آورد و موجبات رقابت‌پذیری درعرصه های گوناگون اقتصادی و تكنولوژیكی در بازار بین المللی و توسعه یافتگی در داخل را تامین نماید، با عنایت به موارد فوق یقینا" كاربرد منابع درآمدی در سرمایه‌گذاریهای جدید كه به منتج به بسط وگستردگی منابع جدید درآمدی گردد درحوزه اقتصاد و اجتماع میتواند درجهت توسعه یافتگی و غنی سازی منابع كمك شایان توجه بنماید، نتیجه اینكه زیاده‌روی و مصارف بی رویه از منابع درآمدی كشور نوعی اتلاف سرمایه و از دست دادن فرصتها برای سرمایه‌گذاریها مجدد می باشد، در راستای طرح سهمیه بندی سوخت خودور مشروط باینكه الزامات مربوط به ساختار طرح و هر یك از عناصر مربوط به آن بصورت مدقن و منسجم مورد بحث بررسی دقیق كارشناسی قرار گرفته باشد. نتایج مثبتی را میتوان از آن گرفت. عوامل متعددی میتواند درحوزه تصمیم گیری این طرح نقش مثبت و منفی داشته باشد كه با شناخت این عوامل میتوان به راه حل بنیادین كه از حجم مشكلات طرح كاسته و ظرفیت های مثبت را افزایش دهد و نتیجتا" پاسخگوی نیازمندیهای روز مره شهروندان باشد و همچنین آسیب شناسی طرح را در حوزه عملیاتی پاسخگو باشد از الزامات طرح میباشند.
بنظر میرسد فراروی چنین طرحی مسائل متعددی ایفای نقش میكنند كه عبارتنداز :
۱ـ ایجاد ظرفیت حداكثری استفاده از سوخت گاز CNG و ایجاد جایگاههایی موردنظر بطوریكه مسئولین امر در سنوات گذشته بهره برداری از ۶۰۰-۵۰۰ جایگاه را تا اعلام اجرای شدن طرح به مردم نوید داده‌اند.
۲ـ اطمینان از راه اندازی جایگاههایی مورد نظر با سیستم نرم افزاری كاربردی پاسخگو به نیاز كاربران در كمال صحت ودقت میتواند یكی از مولفه های اطمینان بخش در اجرای طرح باشد .
۳ـ آیا ما به موازات ایجاد ظرفیت چنین جایگاههای سوخت گازی در صورت اطمینان از بهره برداری بموقع، ظرفیت تبدیل وتجهیز خودروها به تجهیزات مورد نیاز گاز سوز تا زمان بهره برداری از جایگاههایی مورد نظر در حد آمارها و محاسبات پیش بینی شده اقدام نموده ایم، كه وابستگی كمتری به سوخت مصرفی بنزین داشته باشیم ؟
۴ـ در معادله ایجاد و بهره برداری از ظرفیت جایگاههایی مصرف سوخت گازی ( كل جایگاهها) حداكثر چه تعداد خودرو در سطح كشور میتواند روزانه از سوخت گازی استفاده نماید "در شرایط متعادل نه صفهای طولانی" و پیش بینی های توسعه و بهره برداری از این جایگاهها در برنامه آتی درچه سطحی از افزایش گنجانده شده است؟
۵ـ آیا ما با اطمینان از این كاركرد میتوانیم صبحت كنیم كه شبكه اصلی گاز رسانی به چنین جایگاههائی در زمان مقرر بصورت كامل نصب و قابل بهره برداری میباشد؟
۶ـ در صورت حصول اطمینان از چنین فرآیندی كه پاسخگوی زمان اجرایی شدن طرح باشد ، نیازمند پاسخگوئی به دو عامل دیگر و عوامل مرتبط به هر یك از دو عامل مذكور میباشیم كه بشرح ذیل میباشد.
الف- ساختارسازی حمل و نقل شهری و پیش بینی سهم هر یك از سطوح حمل نقل شهری و برون شهری در محاسبات كاری روزانه،
ب – پاسخ مردمی به ضرورتها
الف: در بحث ساختار سازی وجود سیستم حمل و نقل متنوع از قبیل متروی شهری، شركت واحد اتوبوسرانی ، تاكسی شهری كه شامل خطوط كرایه و تاكسی های درون شهری، وسائط نقلیه سواری شخصی مسافركش و مینی بوسیهای خطی شهری و... هر یك به فراخور فرآیند اجرای سیستم حمل و نقل شهری سهمی در جابجائی مسافرین شهرهای بزرگ بلاخص تهران را دارد.
كه در صورت ترسیم حوزه وظایف و مسئولیتها و سهم جابجائی هر یك از سیستمها مذكور در قالب اعداد و ارقام دقیق توام با مسئولیت پذیری هر یك از زیر مجموعه های حمل و نقل درون و برون شهری و اجرای امور به نحو احسن میتواند شاخصهای موثر رضایتمندی شهروندان را و همچنین موفقیت طرح را عملی سازد،‌منوط باینكه مدیریت ناظر بر اجرای ساختار حمل و نقل شهری و .. بصورت پیوسته و متصل نظارتهای عملی و كاربردی را در حوزه ایفای وظایف و حسن انجام كار را مد نظر قرار دهد، و برای رفع مشكلات پشتیبانیهای لازم از سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری در شهرهای بزرگ كشور ابزارهای حمایتی را كه ناشی از صرفه جوئیها در این بخش میباشد را تا حد موثر برای بهبود وارتقاء كیفی در گذر زمان به سیستم ترریق نماید. مدیریت پروژه حمل و نقل درون و برون شهری درهر حال و هر زمان با پذیرش یك مسئولیت بزرگ برای اجرای مناسب و معقول و رفع نقائص نیازمند تحقیق ، بازنگری و بهبود میباشد.
ب – پاسخ مردمی به ضرورتها: در بحث پاسخهای مردمی به ضرورتها، شهروندان می بایست احساس مشترك در رفع مشكلات مشترك داشته باشند، آلودگی هوا و رسیدن آن به مرز خطر، تخریب و آلودگی حوزه محیط زیست انسان در شهرهای بزرگ بالاخص تهران، ترافیك و حشتناك و بازی با اعصاب و روان مردمان ، اتلاف زمان ارزشمند میلیونها انسان در كار روزانه ، فشارهای روانی و عصبی ناشی از آن در سلامت شهروندان، و هزینه های بهداشتی و درمانی ناشی از اینگونه عوارض سوء، هزینه های كمی نیستند، كه ما شهروندان از تن و روان خود پرداخت می كنیم در جائیكه محیط زیست انسان تبدیل به منبع آلودگیهای، شیمیائی ، صوتی و دهها موارد دیگر شده است ، اینها دردهای مشترك ما اهالی ایران زمین میباشد....؟ در قابل این دردهای مشترك میبایست تعهدات مشتركی نیز در رفع اینگونه مشكلات مبتلا به داشته باشیم در صورتیكه ما از یك سیستم حمل و نقل منظم شهری برای رسیدن به مقصد برخوردار باشیم دلیلی وجود ندارد كه ما اهالی شهرها هر یك به تنهایی و یا .... از خودرو شخصی برای انجام امور روزانه ایاب وذهاب استفاده نمائیم، كه سطح معابر شهرها را تبدیل به انبوهی از آهن و دود كنیم و با هزاران مشكل دست و پنجه نرم كنیم و سرمایه ملی را كه باید صرف سرمایه گذاریهای جدید و ایجاد منابع درآمدی و اشتغال گردد، دود هوا كنیم و محیطی سراسر آلوده را تحویل نسل جدید و نسلهای آینده این مرز وبوم دهیم. عقل و منطق حكم می كند كه ما شهروندان نیز در این تصمیم گیری كه یك طرف بحث اصلاح گردش كار درون شهری می‌باشیم مسئولانه قضاوت و عمل كنیم. این مسئولیت پذیری در پیشرفته‌ترین كشورهای صنعتی كه تیراژ بالائی در ساخت و تولید وسائط نقلیه دارند، اقتضاء می كندكه از وسائط نقلیه خصوصیشان مگر در مسافرتهای ضروری و تعصیلات مسافرتی برون شهری استفاده ننمایند ، دركارهای روزانه در بخش عمومی افراد ترجیح میدهند كه از حمل و نقل عمومی و سیستمهای متنوع آن استفاده نمایند، ودلیل آن جامع، كامل بودن و منظم بودن سیستم حمل و نقل شهری در آن كشورها و پاسخگو بودن در حیطه انجام وظایف به نیازهای عمومی میباشد. به امید ‌آن روزی كه مدیریت حمل ونقل شهری و برون شهری ما هم نیز پاسخ عملی به پدیده حمل و نقل شهری و برون شهری با مناسبات توسعه یافته جدید بدهد، در قبال این درخواست از شهروندان، سیستم حمل و نقل عمومی ما نیز می بایست ساز وكاری را طراحی و اجرا نماید كه پیوند شهروندان را به حوزه حمل و نقل عمومی و استفاده از آن را مهیا سازد، سپس محدودیت های قانونی در تردد و سائط نقلیه شخصی را به منظور حفظ محیط زیست شهری سالم برای سلامت شهروندان در حوزه شهرهای بزرگ را بكار گیرد، ما میتوانیم اگر بخواهیم.....
●●به قصد نتیجه:
همانطوریكه در بحث راهكارهای دقیق اجرائی سیستمها و منابع بمنظور حسن اجرای وظایف و همچنین در بحث اتلاف منابع و هدر دادن آن در حوزه سرمایه ملی در حوصله و اندازه مقاله نكات لازم و خلاصه بیان گردیده است. بدون سیستم سازی و رعایت طرحهای سیستم حمل ونقل درون شهری در كلان شهرها بالاخص تهران بزرگ افزایش قیمت بنزین و دوگانه بودن آن در سطح كشور میتواند علیرغم مثبت بودن آن در صورت عدم رعایت راهكارهای اصولی و تخصیص منابع لازم در حصول نتیجه ، صدمات جبران ناپذیری در حوزه حمل و نقل شهری و... به افراد و اقشار آسیب پذیر جامعه وتورم ناشی از آن در حوزه حمل و نقل كالا و خدمات به جامعه تزریق نماید واسباب نارضایتی های بزرگتری را فراهم سازد ،‌لذا جا دارد مسئولین امر قبل از اجرای طرح نگاهی عمیق در حیطه اجرای طرح و ساز و كارهای مربوط به آن را در حوزه اجرای عملی آن فراهم آورند.
خسرو نوروزی
منبع : مرکز اطلاع رسانی صنایع و معادن ایران


همچنین مشاهده کنید

روزنامه ابتکارسایت آفتاب نیوزروزنامه شهروندروزنامه آرمان ملیخبرگزاری برناسایر منابعروزنامه همشهریخبرگزاری فارسسایت عصرایرانسایت دیپلماسی ایرانی